Rapporter publicerade 2016

Filtrera:

I väntan på 2017

2016:12

Under det gångna året har TSL:s omställningsföretag gjort ett fantastiskt arbete och våra deltagare har haft bättre möjligheter på arbetsmarknaden än på länge. Det är en utveckling som vi hoppas ska hålla i sig även under det kommande året. Prognoserna för ekonomin i stort visar på både positiva tendenser men också en del risker som behöver tas i beaktande när vi försöker förstå vad vi kan vänta av framtiden.

Nätverk är vägen till jobb

2016:11

Det är fortsatt en bra arbetsmarknad för TSLs deltagare. Antalet nya deltagare har minskat med 20 procent och fler får ett arbete inom en 12-månaders period.

Tecken på en starkare konjunktur

2016:10

Det kommer allt fler tecken på en starkare konjunktur i den svenska ekonomin. Enligt statistik från Statistiska centralbyrån har produktionen i näringslivet ökat med 1,2 procent på årsbasis samtidigt som hushållskonsumtionen ökat med 2,6 procent.

Historisk lågt inflöde

2016:9

Augusti månad går till TSL-historien som den månad med fjärde lägst inflöde sedan fondens start 2004. Att allt färre företag behöver säga upp är ett tecken på att Sverige kan gå mot en starkare konjunktur.

En allt starkare arbetsmarknad

2016:8

Det låga inflödet under våren har fortsatt under sommaren. Flera tecken bekräftar en allt starkare arbetsmarknad. Enligt Konjunkturinstitutets senaste konjunkturbarometer har antalet företag som har brist på arbetskraft ökat, detta trots att antalet nyrekryteringar har ökat markant på sistone.

Fler väljer att starta eget vid omställning

2016:7

Ny statistik från Tillväxtverket visar på att nyföretagandet har ökat i Sverige under årets första kvartal. Denna trend syns även i TSL-systemet där vi ser en ökning av antalet deltagare som väljer att starta ett eget företag under sin omställningstid.  Att fler vågar ta chansen är positivt och vi önskar dem alla lycka till.

Framgång på flera fronter

2016:6

Inflödet under årets fem första månader är det lägsta vi noterat på fem år inom majoriteten av våra branscher vilket speglar en starkare konjunktur än på länge.  Vi kan även glädjas åt en god utveckling för TSL:s deltagare där en allt större andel får ett jobb på allt kortare tid tillsammans med att våra deltagare är allt nöjdare med omställningsstödet i sin helhet. 

Validering viktigt verktyg

2016:5

TSL har nyligen avslutat ett projekt finansierat av Europeiska Socialfonden som syftat till att undersöka hur TSL-systemet skulle kunna stärkas ur ett omställnings- och rörlighetsperspektiv. Deltagare, arbetsgivare och fackliga representanter är rörande överens om att förbättrat och mer välanvänt valideringssystem med möjligheter att komplettera med relevant utbildning skulle stärka deltagarnas chanser till ett jobb.

Många får jobb via sitt nätverk

2016:4

Det är glädjande att det fortsatt är en hög andel av TSLs deltagare som finner ett jobb inom ett år. Det vanligaste sättet att finna ett arbete är, enligt deltagarna själva, genom att använda sig av sitt privata nätverk eller genom att höra av sig direkt till arbetsgivare.

Färre äldre förblir arbetssökande

2016:3

Andelen av de över 55 år som förblir arbetssökande efter sin omställning har minskat med 1,5 procentenheter sedan förra året. Även om allt fler äldre får ett jobb under sin omställning så kan vi konstatera att de fortfarande är överrepresenterade bland dem som förblir arbetssökande. Det är inte en tendens som är specifik för TSL-systemet utan ligger i linje med det mönster som kan ses på arbetsmarknaden i stort.

Flera positiva trender

2016:2

Det nya året börjar med flera positiva nyheter. TSLs deltagare tillbringar allt färre dagar i arbetslöshet samtidigt som nöjdheten har gått upp för deltagare, företag och fack. Även arbetsmarknaden i stort verkar vara på väg i rätt riktning.

Så blev 2015

2016:1

TSL-systemet skapade ett stort mervärde under 2015! Andelen av deltagarna som fick ett jobb ökade med 5 procentenheter jämfört med 2014, samtidigt som nöjdheten ökade och antalet dagar deltagarna tillbringade i arbetslöshet minskade. Samtidigt blev inflödet något lägre än året innan och arbetslösheten minskar, vilket bådar gott inför 2016.