Vart går deltagarna?

2015:8

Under juli beviljade TSL omställningsstöd för 1 383 personer, vilket är något fler än i juli 2014, då stöd beviljades för 1 315 personer. 19 334 personer har beviljats stöd de senaste 12 månaderna, vilket är något färre än den förgående 12-månadersperioden då stöd beviljades till 19 973 personer.

Ladda ner rapporten (pdf)