Kortare tid i arbetslöshet

2015:12

TSL-rapport oktober 2015

Under oktober beviljade TSL omställningsstöd för 1 354 personer, vilket är markant
färre än oktober 2014, då stöd beviljades till 2 199 personer. De senaste 12
månaderna har 18 359 personer beviljats stöd. Under den föregående
12-månadersperioden beviljades stöd för 20 197 personer.

Ladda ner rapporten (pdf)