Lägre inflöde och fler till jobb

2015:5

TSL-rapport april 2015

Under april beviljade TSL omställningsstöd för 1 494 personer, vilket är något färre än april 2014, då stöd beviljades till 1 679 personer. De senaste 12 månaderna har 19 745 personer beviljats stöd. Under den föregående 12-månadersperioden beviljades stöd för 20 288 personer.

Ladda ner rapporten (pdf)