Fortsatt lågt inflöde

2015:13

TSL-rapport november 2015

Under november beviljade TSL omställningsstöd för 1 363 personer, vilket är en minskning med 28 procent året innan då stöd beviljades till 1 898 personer. Under de senaste 12 månaderna har 17 824 personer beviljats stöd, vilket är 13 procent färre än föregående 12-månadersperiod då stöd beviljades för 20 487 personer.

Ladda ner rapporten (pdf)