Många byter yrke vid omställning

2015:7

TSL-rapport juni 2015

Under juni beviljade TSL omställningsstöd för 1 286 personer, vilket är något färre än i juni 2014, då stöd beviljades för 1 594 personer. 19 226 personer har beviljats stöd de senaste 12 månaderna, vilket även det är något färre än den förgående 12-månadersperioden då stöd beviljades till 20 010 personer.

Ladda ner rapporten (pdf)