14,7% kvar

2015:6

TSL rapport maj 2015

Under maj beviljade TSL omställningsstöd för 1 370 personer, vilket är något färre än i
maj 2014, då stöd beviljades för 1 541 personer. 19 574 personer har
beviljats stöd de senaste 12 månaderna, vilket även det är något färre än den
förgående 12-månadersperioden då stöd beviljades till 19 842 personer.

Ladda ner rapporten (pdf)