Validering är en dold kompetensresurs

Caroline Söder, vd Trygghetsfonden TSL avslutade onsdagens välbesökta frukostseminarium med att konstatera att validering är en nationell angelägenhet för att klara det livslånga lärande. Trygghetsfonden TSL ser tydligt hur kompetenskrav förändras över tid och konjunktur, och då måste det finnas möjligheter att uppdatera och dokumentera sina kunskaper så att de är aktuella.

Titta på seminariet

När valideringsdelegationen avslutar sitt uppdrag under 2019 är det avgörande för den fortsatta utvecklingen att någon tar ett nationellt huvudansvar. Ander Ferbe, ordförande för valideringsdelegationen utryckte med eftertryck att politiken måste ta ett ansvar här.

För Scania är kompetensförsörjningen en strategisk fråga och nu har företaget börjat använda sig av validering som en dela av lösningen för att klara detta. Thomas Westerlund, Manager Future Skills Supply på Scania Group och Susann Jungåker, vd Mälardalens Tekniska Gymnasium, gav en mycket intressant inblick i deras gemensamma arbete där de konstaterade att valideringen varit framgångsrik för i princip alla de personer som genomgått den.

Josefine Larsson, utredare på IF Metalls var inne på samma spår, att validering kan fungera som en motor för yrkesverksammas utveckling och industriell kompetensutveckling.

Senast ändrad: 2018-11-22