TSL i Arbetet

Tidningen Arbetet skriver om TSL:s nya verksamhetsmodell som ger större chans till utbildning. TSL kommer även att arbeta mer med validering som innebär bedömning och dokumentering av yrkeskunskaper. Läs hela artikeln här.

– Vi kommer lägga 20 procent av befintliga medel på utbildning och validering, säger Caroline Söder.

Senast ändrad: 2017-09-26