Samarbete ska korta tid i arbetslöshet

Nu är det full fart på samarbetet mellan Arbetsförmedlingen, Trygghetsfonden TSL och våra 34 kvalitetssäkrade omställningsleverantörer. De första så kallade trepartssamtalen har genomförts mellan personer i omställning, arbetsförmedlare och jobbcoacher i TSL-systemet.

Målet är att få till bättre och snabbare lösningar för personer som behöver mer stöd än vad som kan erbjudas inom ramarna för TSL:s uppdrag.

”Det är så inspirerande att Arbetsförmedlingens samtliga 10 marknadsområden varit så engagerade för att komma igång med samarbetet. Tillsammans kommer vi nu att kunna erbjuda ett ännu bättre stöd till de deltagare som behöver detta", berättar projektledare Britt Marie LaBrosse, Trygghetsfonden TSL.

Genom att utveckla ett nätverk och ett arbetssätt tillsammans med Arbetsförmedlingen ser vi till att utnyttja varandras kompetens och undvika dubbelarbete. Tidigare har det saknats tydliga processer och rutiner för de personer som behöver mer stöd än vad TSL-systemet kunnat bidra med. Med det nya nätverket får vi tillgång till Arbetsförmedlingens expertis och resurser och de får tillgång till det förarbete som TSL:s omställningsleverantörer genomfört. Tillsammans kan vi nu undvika dubbelarbete och korta deltagarens tid i arbetslöshet.  

Vill du veta mer, kontakta Britt Marie LaBrosse: brittmarie.labrosse@tsl.se 070-819 76 70

Senast ändrad: 2018-04-05