Så arbetar Trygghetsfonden TSL för att ta emot fler uppsagda

De senaste sex veckorna har fler än 10 000 personer anmälts till Trygghetsfonden TSL för hjälp till nytt jobb. Vilka är det som sägs upp och hur har vi arbetat för att ta emot så många på ett bra sätt? Caroline Söder som är vd på Trygghetsfonden TSL svarar på frågor om nuläget.

Sedan slutet av mars har 12 000 personer ansökt om stöd, vilka är det som berörs?
- Majoriteten kommer från hotell- och restaurangbranschen, besöksnäringen, transportsektorn och då framförallt persontrafiken, samt handeln. Sista två veckorna ser vi en ökning från industrin med bland annat anställda från bemanningsföretag. Vi ser även en stark koncentration av uppsägningarna till storstadsregionerna Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Vi ser även en högre andel under 40 år samt en större andel kvinnor jämfört med hur det brukar se ut.

Organisationen har genomgått några snabba förändringar. Hur har ni arbetat för att ta emot så många fler i omställningsstödet?

–Genom att vi vidtog snabba åtgärder tidigt i mars då vi skalade upp våra resurser och justerade våra verksamhetsprocesser kan vi hantera den extrema ökning vi nu ser av uppsagda. Vårt mål är att alla som omfattas av vårt stöd också ska få ta del av detta med samma höga kvalitet och snabba ledtider som vi brukar leverera även i bättre konjunkturer. Ett mycket starkt teamarbete i organisationen tillsammans med en nära samverkan med våra omställningsleverantörer och lokala parter har gjort detta möjligt. 

Sedan en tid tillbaka sker informationsmöten på arbetsplatser och möten med uppsagda personer i första hand över telefon eller dator. Hur har responsen varit på detta?

- De flesta efterfrågar digitala samtal idag och det har varit en mycket positiv respons på att vi kan erbjuda detta. Samtidigt finns det också personer som har behov av att  träffas fysiskt på plats. Även detta ordnar vi utifrån de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten uttrycker. Anpassningen upplever vi har gått över förväntan.  

Vad är viktigt att tänka på för arbetsgivare och fack som nu ska ansöka om omställningsstöd för uppsagda medarbetare?

- Ju tidigare omställningsprocessen kan påbörjas desto bättre. Ta kontakt med oss tidigt, gärna redan under varselperioden. Då kan vi planera den kommande omställningen på bästa sätt. När det är dags att ansöka om omställningsstöd för medarbetarna är det också viktigt att ansökan från början blir komplett. Då blir processen till det att vi kan ta en kontakt och erbjuda vårt stöd mycket snabb. Ansökan görs enklast på vår hemsida tsl.se/ansökan.

Senast ändrad: 2020-05-15