Vi närmar oss historiskt låga nivåer på antal personer i omställning

Under september månad beviljade Trygghetsfonden TSL omställningsstöd för 919 uppsagda personer, det är en minskning med 28 % jämfört med september 2016.

Under det senaste 12 månaderna har 12 717 personer beviljats omställningsstöd, en minskning med 12.8 % jämfört med föregående period. Detta kan jämföras med krisåret 2009 då över 60 000 personer fick omställningsstöd. 

Transportföretag, tjänsteföretag och byggsektorn sticker ut som särskilt heta branscher där över 80 % av de som sägs upp får nytt jobb inom ett år. Personer som sägs upp från dessa branscher får också snabbt ett nytt jobb. I snitt är de i omställningsprogram ca 120 dagar, varav de är arbetslösa i omkring 60 dagar. För samtliga branscher var genomsnittstiden i omställning för uppsagda personer var 180 dagar varav 97 dagar i arbetslöshet. 

”Att tiden i arbetslöshet är kortare än tiden i omställningsprogram visar på vikten att inleda arbetet mot ett nytt jobb så tidigt som möjligt. Påbörjas insatserna redan under uppsägningstiden blir tiden i arbetslöshet kortare säger Caroline Söder, vd Trygghetsfonden TSL”  

Trygghetsfonden TSL konstaterar att vi har en god arbetsmarknad där flertalet prognoser pekar på fortsatt öka sysselsättning under 2018.

Läs SVD:s artikel om TSL

Månadsrapporten "Goda tider för anställda inom byggbranschen"

Senast ändrad: 2017-10-26