Modig styrelse bakom nya TSL

Hela TSL-systemet, 260 personer, från TSL och de 35 upphandlade omställningsföretagen, samlades 2–3 oktober för en generalrepetition inför den 1 november då den nya verksamhetsmodellen startar.

Syftet var att gå igenom den nya verksamhetsmodellen och det nya digitala verksamhetsstödet. Under konferensen pratade också representanter från styrelsen om bakgrunden till det nya TSL och vilka förhoppningar man har.

Veli-Pekka Säikkälä, avtalssekreterare i IF Metall och vice ordförande i TSL framhöll vikten av de utbildningsinsatser vi nu kommer att kunna erbjuda personer under omställning. Det kommer att leda till bättre matchning mellan arbetsgivarnas behov och arbetstagarens kompetens.    

Styrelserepresentanterna uttryckte stor enighet kring de förändringar av TSL-systemet som kommer att genomföras och den allt viktigare roll omställningsförsäkringen har på svensk arbetsmarknad.  

Carolin Söder, vd Trygghetsfonden TSL avslutade med att berömma styrelsen för deras mod att ta beslut om en så pass omfattande verksamhetsförändring som kommer ske inom TSL-systemet den 1 november. Det är också en styrka att ha ledande företrädare för arbetsmarknadens som så tydligt står bakom det nya TSL.

 

 

 

 

Senast ändrad: 2017-10-04