Antalet uppsagda accelererar, stora skillnader regionalt och mellan branscher

Trygghetsfonden TSL:s kvartalsrapport visar att antalet uppsagda fortsätter att öka, framförallt från industri, skog & trä samt handel. Ökningen sker främst i mellersta Sverige, i södra och norra delarna av landet minskar antalet uppsägningar något.

Totalt för de tre första kvartalen ökade antalet uppsagda med 18 procent. Jämförs tredje kvartalet 2019 med tredje kvartalet 2018 är ökningen 37 procent och tittar vi enbart på senaste månaden, september, är ökningen nästan dubbelt så stor i år.

Trots stora skillnader i antalet uppsagda regionalt och mellan olika branscher, levererar Trygghetsfonden TSL ett stabilt resultat i alla län och branscher. Detta är en viktig indikator på att vi kan klara av att hantera en konjunkturnedgång och samtidigt fortsätta leverera ett omställningsstöd som verkligen ger hjälp till jobb.

  • 9 105 personer beviljades omställningsstöd januari - september 2019
  • 37 procent fler uppsagda tredje kvartalet 2019, jämfört med tredje kvartalet 2018
  • För industrin är ökningen 72 procent tredje kvartalet
  • 9 av 10 fick nytt jobb efter stod från Trygghetsfonden TSL tredje kvartalet

 

Senast ändrad: 2019-10-09