Frukostseminarium 6 december

Trygghetsfonden TSL bjöd in till seminarium och rapportpresentation om hur arbetsmarknad och omställning påverkas när traditionell handel utmanas av en snabbt växande e-handel.

Trots högkonjunktur och goda tider för handeln så krymper branschens andel i förhållande till den totala sysselsättningen - omsättningen i handeln ökar men butiksjobben utgör en minskande andel av alla jobb. Istället ökar e-handeln där nya affärsmodeller och ändrade konsumtionsmönster påverkar branschens framtida behov av kompetens. Frågan om hur behovet av omställning ser ut och vilken roll olika aktörer kan och bör ta för att stötta denna diskuterades på frukostseminariet den 6 december. Läs rapporten här

Medverkande:

Irene Wennemo, statssekreterare Arbetsmarknadsdepartementet

Susanna Gideonsson, ordförande Handelsanställdas förbund & ledamot i TSL:s styrelse

Karin Johansson, vd Svensk Handel

Caroline Söder, vd Trygghetsfonden TSL

 

 

För mer information, kontakta Johan Grauers, johan.grauers@tsl.se, 070-672 52 85

 

Senast ändrad: 2017-12-06