Vad kan en amerikansk fackrepresentant lära sig av Sverige?

För en utomstående är den svenska modellen unik där fackföreningar och arbetsgivarorganisationer i stor utsträckning styr vad som ska gälla kring löner och arbetsvillkor. Leonard Shindel från den amerikanska fackföreningen United Steelworkers är nyfiken på vad det är som gör den svenska modellen så framgångsrik och varför svenska arbetare är så positiva till förändringar som digitalisering och automatisering. Vad händer när människor blir av jobbet? Frågorna var många till Caroline Söder, vd Trygghetsfonden TSL.

Caroline berättade om hur den svenska modellen vuxit fram och om Trygghetsfonden TSL:s omställningsprocess där 9 av 10 som får stöd får ett nytt och oftast mer kvalificerat jobb.

 - I vår globaliserade värld med stora strukturomvandlingar på arbetsmarknaden

har effektiv omställningsförmåga blivit en viktig förutsättning. Omställning handlar inte bara om att hjälpa människor till ett nytt jobb utan att få arbetsmarknaden att vara öppen för nya idéer och innovationer som skapar nya arbetstillfällen, berättade Caroline Söder. 

Med medlemmar över hela Nordamerika representerar United Steelworkers 1,2 miljoner arbetare från olika industrier såsom metall, papper, glas och gummi. Den senaste tidens konkurser av större industriföretag på den amerikanska arbetsmarknaden har inte bara ökat arbetslösheten i landet utan också splittrat fackföreningsrörelsen om hur människor på bästa sätt kommer tillbaka till arbete efter uppsägning. 

- Vad jag gillar med Sverige är att det finns ett samarbete mellan arbetsgivare och fack, vilket inte finns på samma sätt i USA. Trygghetsfonden TSL:s omställningsarbete är ett gott exempel på hur samverkan mellan olika aktörer kan erbjuda individen en väg tillbaka till arbetsmarknaden, sa Leonard Shindel från United Steelworkers.

Senast ändrad: 2019-10-03