Trygghetsfonden TSL rustar under coronapandemin

Konsekvenserna av coronapandemin leder till allt fler varsel och uppsägningar. Hittills under mars och april har 49 500 personer varslats på drygt en månad. Hur rustar Trygghetsfonden TSL och vilken hjälp till nytt jobb finns att få för den som blir uppsagd på grund av arbetsbrist? Caroline Söder som är vd på Trygghetsfonden TSL svarar på frågor om nuläget.

Kan ni se effekterna av senaste tidens varsel?
- Hittills i april har nästan 14 000 varslats. Vi börjar redan nu se effekterna genom en ökning av antalet uppsagda med ungefär 5 gånger fler än i början av året. Våra erfarenheter är att det från varsel till uppsägning tar några veckor, speciellt vid stora varsel. Det är i dagsläget svårt att bedöma om statens och parternas insatser för att ge företagen bättre förutsättningar att kunna   behålla sin personal istället för att säga upp. 

Hur många uppsagda kommer att behöva ta del av omställningsstödet från Trygghetsfonden TSL?
- Under förutsättning att varsel fortsätter i den omfattning vi hittills sett beräknar vi uppemot 10-12 000 uppsagda per månad. Initialt framförallt från hotell- och restaurangbranschen.

Hur förbereder ni inför att ta emot så många fler?
- Vår verksamhet är designad för att kunna hantera stora ökningar av antalet uppsagda. Denna situation är dock extrem, varför vi de senaste två veckorna helt fokuserat på att skala upp resurserna och justera verksamhetsprocesserna för att alla som nu sägs upp och har rätt till stöd ska få hjälp till nytt jobb. 

Vilken hjälp till nytt jobb finns att få?
- Omställningsstödet från Trygghetsfonden TSL handlar om att hjälpa de uppsagda på vägen till ett nytt jobb, att starta egen verksamhet eller längre studier. Det kan vara till exempel om att hjälpa de enskilda med att skriva CV, intervjuträning, hjälp med att identifiera jobb på arbetsmarknaden. Men vi har också möjlighet att stärka dem som behöver för att matchas mot arbetsmarknaden med valideringsinsatser och eller kortare utbildningsinsatser.  

Vilka insatser görs för att samtidigt motverka spridningen av coronaviruset?
- Först och främst följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Alla deltagare, fack och företag har möjlighet att träffa oss på distans via telefon eller videosamtal för att minska smittspridningen. För dem som behöver och önskar så träffas vi fysiskt. 

Organisationen har arbetat på högvarv den senaste tiden. Hur är känslan internt?
- Jag är oerhört stolt över mina kollegor i verksamheten. Medarbetarna visar ett mycket stort engagemang och vi arbetar nu intensivt med att ge alla som behöver ett stöd i att finna ett nytt arbete. Vi har också ett fint samarbete med våra leverantörer som nu också rustar sig för klara situationen. Detta gäller även med centrala och lokala parter på arbetsmarknaden.

Senast ändrad: 2020-04-15