Antalet uppsagda personer i omställning är det lägsta på 10 år

11 342 arbetare i privat sektor fick omställningsstöd från Trygghetsfonden TSL under 2017. Det är siffror på samma låga nivå som 2007, när vi stod på toppen av den förra högkonjunkturen precis innan finanskrisen. Då var inflödet av deltagare 10 599 personer. 

2017 har vi haft en av de starkaste arbetsmarknaderna sedan Trygghetsfonden TSL grundades 2004. Inflödet av personer med behov av omställning var endast 11 342 personer och vi ser inga tendenser till att uppsägningar på grund av arbetsbrist ska öka under 2018 säger Caroline Söder vd Trygghetsfonden TSL.

I Jämtlands län kommer nästan 90 % av deltagarna i jobb inom ett år, vilket är den högsta siffran av alla län. Detta sammanfaller väl med den positiva trend kring minskad arbetslöshet som länet befunnit sig i de senaste åren. Även Norrbotten (88 %) och Uppsala (87%) utmärker sig positivt. Som en jämförelse hamnar Stockholms län med 82 % strax över snittet och Jönköpings län är med 73 % under snittet.

Det är mycket glädjande är att kunna konstatera att 86,4 % av deltagarna får ett lika eller mer kvalificerat jobb, vilket är en ökning jämfört med föregående år då motsvarande siffra var 85,6 %. 

Trygghetsfonden TSL är en viktig del av den svenska modellen. Både i hög- och lågkonjunktur förenas företagens intresse av flexibilitet och arbetarnas behov av trygghet genom vårt omställningsavtal, som grundats av Svenskt Näringsliv och LO säger Caroline Söder vd Trygghetsfonden TSL. 

Ta del av statistiken här.

Senast ändrad: 2018-02-20