Antalet uppsagda ökar

Med nära dubbelt så många uppsagda jämfört med 2018 är det industrin som leder den negativa utvecklingen. Det totala antalet uppsagda som anmäldes för omställningsstöd till Trygghetsfonden TSL ökade med 29 procent 2019. Ett annat trendbrott är att fler yngre än äldre sägs upp. Åldersgruppen 20-29 år har ökat drygt 50 procent och utgör nu en fjärdedel av det totala antalet berättigade. Läs mer i kvartalsrapport 2019:4

Under året har utvecklingen accelererat från knappt 4 procent fler uppsagda under första kvartalet till 59 procent under fjärde kvartalet jämfört med motsvarande perioder 2018, visar nya siffror från Trygghetsfonden TSL. För industrin var ökningen ännu tydligare, från 16 procent under första kvartalet till 260 procent under fjärde kvartalet. 

Att ökningen av antalet uppsagda under 2019 blivit större för varje kvartal oroar. Första kvartalet 2020 kommer ge en viktig indikation på hur arbetsmarknaden utvecklas. Då ser vi om antalet uppsagda som anmäls till Trygghetsfonden TSL fortsätter att accelerera eller börjar stabiliseras, Caroline Söder vd Trygghetsfonden TSL 

Totalt berättigades 13 753 personer omställningsstöd från Trygghetsfonden TSL under 2019. Av dessa var en tredjedel industriarbetare, motsvarande andel 2018 var 23 procent. Tre andra branscher med många uppsägningar och stor ökning under 2019 är handeln (+30 %), skog & trä (+54 %) samt byggsektorn (+44 %).

Antalet uppsagda i åldersgruppen 20-29 år har ökat med drygt 50 procent jämfört med 2018. Historiskt brukar gruppen unga utgöra en femtedel men har nu ökat till att utgöra en fjärdedel av alla uppsagda som anmäls till Trygghetsfonden TSL. Majoriteten av de unga som sägs upp har jobbat inom industrin, handeln eller byggsektorn.

2019 var ett tungt år för länen i Mellansverige. Störst ökning av antalet uppsagda blev det i Västra Götaland där 658 fler personer sades (+ 40 %). Störst procentuella ökningar skedde i länen Örebro (+ 186 %), Jönköping (+ 178 %) och Södermanland 338 fler personer (+ 99 %). Bättre gick det i Skåne och Norrlandslänen där antalet uppsagda minskade något jämfört med 2018.

Trots den stora ökningen av antalet uppsagda är det viktigt att påpeka att det fortfarande är relativt låga nivåer och långt ifrån 2009 års rekordnivåer på 60 000 personer. Vi konstaterar också att det fortfarande finns en efterfrågan på de kompetenser som frigörs, säger Caroline Söder vd Trygghetsfonden TSL

9 av 10 som får omställningsstöd från Trygghetsfonden TSL har ett nytt jobb inom ett år, de allra flesta redan inom sex månader. Under året beviljade Trygghetsfonden TSL fler än 1500 kortare utbildnings- och valideringsinsatser för att underlätta matchningen.

Senast ändrad: 2020-01-10