Våra kompetensutvecklingsinsatser "Kompetens för konkurrenskraft"

Handeln

Handeln genomgår stora förändringar. Kraven och förväntningarna från konsumenterna stiger. 

Handel1440x536

I en digitaliserad värld ställs det nya krav på oss som servicegivare. Vad är det som driver den digitala transformation inom branschen? Hur förstår vi vem kunden är så att vi kan hjälpa den på bästa vis? Hur skapar vi en digital strategi och lägger grunden för verksamhetens digitala marknadsföring? ​

Svaren på dessa frågor får deltagarna i de fem första utbildningarna vi erbjuder:

  • Handelns digitala transformation
  • Kundservice och kundbemötande
  • Träffa rätt i din digitala marknadsföring
  • Från tanke till köp - den digitala kundresan
  • Marknadsföring i sociala medier

Industri

Fler och fler arbetsuppgifter och yrkesroller kräver mer kunskap, färdighet och förmåga än tidigare. 

Industri1440x536

Industriteknik BAS
Med Industriteknik BAS får arbetsgivare, medarbetare, arbetsförmedlare och utbildningsanordnare klara besked kring vilken baskompetens som krävs för att kunna jobba inom industriell produktion.

Automation BAS
Med Automation BAS får arbetsgivare, medarbetare, arbetsförmedlare och utbildningsanordnare klara besked kring vilken automationskompetens som är generell och grundläggande för industrioperatörens dagliga arbete med olika typer av automationsutrustning. 

Underhåll BAS
Med Underhåll BAS får arbetsgivare, medarbetare, arbetsförmedlare och utbildningsanordnare klara besked kring vilken kompetens som är generell och grundläggande för produktionspersonal som har ett utökat underhållsansvar i sitt arbete med olika typer av produktionsutrustning. 

Hotell- och restaurang

Covid-19 har slagit hårt mot landets hotell och restauranger. 

Hotell&Restaurang1440x536

Permitteringar och varsel är idag en verklighet för många av näringens arbetsgivare. I samarbete med Utbildningsrådet för hotell och restauranger erbjuds validering inom 4 yrken - kock, servering, hotellreception samt konferens. En validering är en kartläggning av redan befintlig kunskap. Valideringsmodellen är inte en utbildning utan en metod för att avgöra om en person besitter rätt kunskap för att nå yrkestitel. Detta för att stärka individen i sin yrkesroll och för att höja standarden inom branschen.

  • Validering hotellkonferens
  • Validering hotellreception
  • Validering kock
  • Validering servering