Tidigare ESF-projekt

- Genom projektet har vi stärkt omställningsstödet och fått erfarenhet av valideringssystemen i praktiken. Dessa erfarenheter har vi nu fört in i till statens arbete med valideringsstukturer säger Caroline Söder vd på Trygghetsfonden TSL.

Jobba Hos Oss

Trygghetsfonden TSL har under perioden 2017-2019 genomfört projektet Kompetens för arbete, delfinansierat av Europeiska Socialfonden. De övergripande målen för projektet har varit att undersöka och analysera hur vi kan stärka omställningsprocessen och åstadkomma bättre möjligheter att matcha deltagares kompetens och erfarenheter med företagens efterfrågan. Ett mål har även varit att öka andelen personer som upplever sig få ett arbete på minst samma kvalifikationsnivå.

ESF-projektet Kompetens för arbete har genomfört två delprojekt:

1. Samverkan med Arbetsförmedlingen
Upprätta och implementera en samverkan med nationella och regionala aktörer. Baserat på en förstudie från 2016 har delprojektet identifierat och vidareutvecklat en infrastruktur för samverkan. Syftet är att minska dubbelarbete när uppsagda ska föras över från Trygghetsfonden TSL:s omställningsstöd till Arbetsförmedlingen.

2. Utbildning och validering för deltagare
Stärka deltagares ställning på arbetsmarknaden med kompletterande utbildning och validering utifrån den enskildes behov. Trygghetsfonden TSL har som ett resultat av projektet upprättat och implementerat en utbildningsfunktion som erbjuder och administrerar utbildnings- och valideringsmöjligheter för våra deltagare.

Projektperiod: 2017-02-01 – tom 2019-12-31

Kontakta gärna Caroline Söder, vd Trygghetsfonden TSL om du vill ta del av rapporten.