alt-text

Studera med upp till 80 procent av din lön – nya möjligheter både för dig som är anställd och dig som blivit av med jobbet

Ekonomiskt stöd för att kunna studera

Den 1 oktober kommer en helt ny möjlighet för dig som kommit en bit i arbetslivet att studera med ekonomisk ersättning. Det gäller oavsett om du just nu har en anställning eller inte, så länge du har arbetat i minst åtta år. Möjligheten kallas omställningsstudiestöd. I stödet ingår även vägledning i karriärval och studier, som du får utifrån dina intressen och med koppling till arbetsmarknadens behov.

Syftet med det nya stödet är att du ska få möjlighet att stärka din ställning på arbetsmarknaden – nu och i framtiden. Du kan till exempel välja att skaffa nya kunskaper och färdigheter inom ditt nuvarande yrkesområde, eller helt byta inriktning. Du kan studera allt från korta kurser till längre utbildningar, och ta del av stödet vid olika tillfällen i ditt yrkesliv. Dina valmöjligheter är många.

Med stödet kan du behålla upp till 80 procent av din lön medan du studerar. Pengarna är ett bidrag som du inte behöver betala tillbaka. I vissa fall kan du komplettera bidraget med ett studielån. Du kan få stödet i upp till motsvarande 44 veckors studier på heltid, alltså under en längre tid än så om du studerar på deltid. Du kan även dela upp stödet på flera kortare studieperioder så länge de inte tillsammans överstiger den totala maxtiden.

Om du vill ansöka om omställningsstudiestöd ska du göra det både här hos oss på TSL.se, och på CSN.se. Du kan ansöka från den 1 oktober 2022, för utbildningar som tidigast börjar den 1 januari 2023. I undantagsfall kan du få ersättning för studier som börjar före det datumet. Du kan läsa mer om det på CSN.se. Vi rekommenderar att du börjar med att träffa oss för att få vägledning i ditt studieval, före du ansöker om ekonomiskt stöd.

Håll utkik på vår webbplats både före och efter den 1 oktober för mer information. Hos CSN finns mer information och tips om vad som kan vara bra att tänka på och förbereda inför den 1 oktober.

Utökat omställningsstöd för dig som är uppsagd eller avslutat en tidsbegränsad anställning

Från den 1 oktober utökas också stödet till dig som blivit av med jobbet, så att du ska kunna få ett nytt jobb. Precis som tidigare kan du få stöd från Trygghetsfonden TSL när du blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Det som är nytt är att du nu även kan få stöd om du blivit uppsagd på grund av sjukdom och om du avslutat en tidsbegränsad anställning.

Om du blivit uppsagd på grund av arbetsbrist är det din arbetsgivare eller fackförbundet som tecknat kollektivavtalet på din arbetsplats som ansöker åt dig. Om din tidsbegränsade anställning har löpt ut eller om du är uppsagd på grund av sjukdom kan du även söka själv på vår webbplats TSL.se från den 1 oktober.

Stödet som du får anpassas till din situation och dina behov. Till viss del påverkas vilket stöd du kan få av vilket kollektivavtal du omfattas av. Exempel på stöd du kan ha rätt till är rådgivning i att söka jobb eller starta eget företag, vägledning i hur du kan stärka din ställning på arbetsmarknaden till exempel genom studier, ekonomisk ersättning samt betald utbildning och validering av dina kompetenser.

För vissa utökas även rätten till avgångsbidrag (AGB), en ekonomisk ersättning på mellan 37 885 och 55 100 kr som du kan få om du blir av med jobbet. Tidigare kunde du ha rätt till bidraget om du blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Nu kan du även ha rätt till bidraget om du blir uppsagd på grund av sjukdom och om du avslutat en tidsbegränsad anställning.

Vad händer nu?

Trygghetsfonden TSL arbetar nu löpande med att sprida information om de nya möjligheterna, här på vår webbplats TSL.se och i andra informationskanaler. Om du är intresserad och vill ha uppdaterad information rekommenderar vi att du besöker oss på TSL.se igen närmare den 1 oktober. Du kan även prenumerera på vårt nyhetsbrev och följa oss i sociala medier för att ta del av aktuell information. 

Vi fortsätter att erbjuda vårt omställningsstöd till dig som är uppsagd enligt de gällande reglerna fram till den 1 oktober. Besök gärna vår sektion med tips och råd till dig som söker jobb, ska starta eget eller funderar på att gå en utbildning.

Bakgrunden till de nya möjligheterna

Bakgrunden till de nya möjligheterna är att Svenskt Näringsliv, LO och PTK har förhandlat fram ett nytt huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd. Riksdagen har också beslutat om en reformerad arbetsrätt. De nya avtalen och de nya reglerna börjar gälla den 1 oktober 2022.

Bakgrunden till huvudavtalen och de nya reglerna är att den svenska arbetsmarknaden har förändrats de senaste decennierna – och fortsätter förändras. Digitalisering och teknikutveckling ökar behoven av flexibilitet och omställningsförmåga på hela arbetsmarknaden.

Villkoren som parterna har förhandlat fram svarar väl mot utmaningarna på dagens arbetsmarknad och rustar arbetsgivare och anställda för framtiden.

Vill du veta mer?

Varför ska jag ta del av de nya möjligheterna?

Den snabba utvecklingstakten i samhället gör att vi som jobbar behöver lära oss nya saker, ibland till och med nya yrken. Vi kan också själva som individer komma fram till att vi vill ändra på något i vårt yrkesliv. Med det nya omställningsstudiestödet får du möjlighet att utveckla dina kunskaper och färdigheter för att öka din frihet och trygghet på arbetsmarknaden. Du kan ta en paus från ditt jobb och studera utan att oroa dig för din ekonomi. Det är bra för dig, och för Sverige, som får en arbetsmarknad med större rörlighet och aktuell kompetens.

Om du har blivit av med jobbet kan du få effektiv hjälp för att snabbt komma ut i arbete igen. Snart kan du få vår hjälp även om du sagts upp på grund av sjukdom, och när din tidsbegränsade anställning har löpt ut. Vi hjälper i genomsnitt 15 000 personer till nytt jobb varje år, och 80 procent av dem får ett lika eller mer kvalificerat jobb. I genomsnitt är nio av tio personer som kommer till oss nöjda med den hjälp de fått.

Får just jag ta del av de nya möjligheterna?

För att ta del av den nya ekonomiska ersättningen för att studera, omställningsstudiestödet, måste du uppfylla två olika villkor: aktualitetsvillkoret och etableringsvillkoret. Du kan få omställningsstudiestöd tidigast från det år du fyller 27 år.

Aktualitetsvillkoret innebär att du måste ha arbetat i genomsnitt minst 16 timmar per vecka under en kalendermånad i minst 12 månader av de senaste 24 månaderna.

Etableringsvillkoret innebär att du måste ha arbetat i genomsnitt minst 16 timmar per vecka under en kalendermånad i minst åtta år inom de senaste 14 åren.

Läs mer på CSN.se.

Om du har blivit av med jobbet behöver du bara uppfylla aktualitetskravet för att kunna få hjälp till ett nytt arbete.

Är Trygghetsfonden TSL rätt för mig? Vart ska jag vända mig för att få stöd eller mer information?

Du kan alltid kontakta oss om du är osäker, så hjälper vi dig vidare.

Generellt gäller att du ska vända dig till oss på Trygghetsfonden TSL om du har varit eller är yrkesarbetare inom privat sektor och har jobbat där det funnits kollektivavtal eller hängavtal inom Svenskt Näringslivs och LO:s avtalsområde.

Om du har omfattats av kollektivavtal inom ett annat avtalsområde kan det vara en annan omställningsorganisation som du ska vända dig till. Du kan ta del av information om vilka omställningsorganisationer som finns, och vilken organisation som hjälper vem, på vår webbplats TSL.se och hos CSN

Även du som inte har omfattats eller omfattas av kollektivavtal eller hängavtal kan få stöd. Om det gäller dig ska du vända dig till Kammarkollegiet.

När kan jag ta del av de nya möjligheterna?

Om den utbildning du vill söka studiestöd för är fem dagar eller längre kan du ansöka från den 1 oktober 2022, för utbildningar som tidigast börjar den 1 januari 2023. I undantagsfall kan du få ersättning för studier som börjar före det datumet. Du kan läsa mer om det på CSN.se.

Om den utbildning du vill söka studiestöd för är kortare än fem dagar kan du ansöka från den 1 oktober 2022, även för utbildningar som genomförs under den tid som återstår av 2022.

Om du har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist kan du få hjälp till nytt jobb redan i dag, genom vårt omställningsstöd. Från den 1 oktober kan du få stödet även om du sagts upp på grund av sjukdom eller avslutat en tidsbegränsad anställning.

Hur gör jag?

Om du vill ansöka om omställningsstudiestöd ska du göra det både här hos oss på TSL.se, och på CSN.se. Du kan ansöka från den 1 oktober 2022, för utbildningar som tidigast börjar den 1 januari 2023. I undantagsfall kan du få ersättning för studier som börjar före det datumet. Du kan läsa mer om det på CSN.se. Vi rekommenderar att du börjar med att träffa oss för att få vägledning i ditt studieval, före du ansöker om ekonomiskt stöd. 

Hos CSN finns information och tips om vad som kan vara bra att tänka på och förbereda inför den 1 oktober. 

Om du blivit uppsagd på grund av arbetsbrist är det din arbetsgivare eller fackförbundet som tecknat kollektivavtalet på din arbetsplats som ansöker om stöd åt dig. Det kan de göra redan nu, enligt de nuvarande reglerna. Om du har avslutat en tidsbegränsad anställning eller om du är uppsagd på grund av sjukdom kan du även söka själv, tidigast den 1 oktober här på TSL.se.

Finns det något jag behöver tänka på redan nu?

Om du vill ansöka om omställningsstudiestöd så fort möjligheten öppnar den 1 oktober rekommenderar vi att du besöker CSN.se. Där finns bland annat information och tips om vad som kan vara bra att tänka på och förbereda inför den 1 oktober. Kom ihåg att du behöver ansöka om omställningsstudiestöd både hos oss på TSL.se och hos CSN. Vi rekommenderar att du börjar med att träffa oss för att få vägledning i ditt studieval, före du ansöker om ekonomiskt stöd.

Var kan jag läsa mer?

Vi på Trygghetsfonden TSL kommer löpande att uppdatera vår webbplats TSL.se med mer information om de nya möjligheterna fram till den 1 oktober. Om du är intresserad och vill ha uppdaterad information rekommenderar vi att du besöker oss igen närmare den 1 oktober. Du kan även prenumerera på vårt nyhetsbrev och följa oss i sociala medier för att ta del av aktuell information. 

Du kan redan nu ta del av mycket information om det nya omställningsstudiestödet på CSN.se.

Vart kan jag vända mig med frågor?

Vi rekommenderar att du i första hand tar del av den information som vi har publicerat och kommer att publicera på TSL.se fram till den 1 oktober, samt informationen om omställningsstudiestödet på CSN.se

Vi arbetar löpande med att sammanställa, kvalitetssäkra och publicera mer information om de nya möjligheterna. Självklart är du också alltid välkommen att kontakta oss med dina frågor.

Har du fler frågor eller funderingar kan du kontakta oss på tel. 08- 480 91 20.