alt-text

Studera med upp till 80 procent av din lön – nya möjligheter både för dig som är anställd och dig som blivit av med jobbet

Ekonomiskt stöd för att kunna studera

Nu ges en helt ny möjlighet för dig som kommit en bit i arbetslivet att studera med ekonomisk ersättning. Det gäller oavsett om du just nu har en anställning eller inte, så länge du har arbetat i minst åtta år. Möjligheten kallas omställningsstudiestöd. I stödet ingår även vägledning i karriärval och studier, som du får utifrån dina intressen och med koppling till arbetsmarknadens behov.

Syftet med det nya stödet är att du ska få möjlighet att stärka din ställning på arbetsmarknaden – nu och i framtiden. Du kan till exempel välja att skaffa nya kunskaper och färdigheter inom ditt nuvarande yrkesområde, eller helt byta inriktning. Du kan studera allt från korta kurser till längre utbildningar, och ta del av stödet vid olika tillfällen i ditt yrkesliv. Dina valmöjligheter är många.

Med stödet kan du behålla upp till 80 procent av din lön medan du studerar. Pengarna är ett bidrag som du inte behöver betala tillbaka. I vissa fall kan du komplettera bidraget med ett studielån. Du kan få stödet i upp till motsvarande 44 veckors studier på heltid, alltså under en längre tid än så om du studerar på deltid. Du kan även dela upp stödet på flera kortare studieperioder så länge de inte tillsammans överstiger den totala maxtiden.

Om du vill ansöka om omställningsstudiestöd ska du göra det både här hos oss på TSL.se, och på CSN.se. Vi rekommenderar att du börjar med att träffa oss för att få vägledning i ditt studieval, före du ansöker om ekonomiskt stöd. 

Utökat omställningsstöd för dig som är uppsagd eller avslutat en tidsbegränsad anställning

Nu utökas också stödet till dig som blivit av med jobbet, så att du ska kunna få ett nytt jobb. Precis som tidigare kan du få stöd från Trygghetsfonden TSL när du blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Det som är nytt är att du nu även kan få stöd om du blivit uppsagd på grund av sjukdom och om du avslutat en tidsbegränsad anställning.

Om du blivit uppsagd på grund av arbetsbrist är det din arbetsgivare eller fackförbundet som tecknat kollektivavtalet på din arbetsplats som ansöker åt dig. Om din tidsbegränsade anställning har löpt ut eller om du är uppsagd på grund av sjukdom kan du även ansöka själv på vår webbplats TSL.se.

Stödet som du får anpassas till din situation och dina behov. Till viss del påverkas vilket stöd du kan få av vilket kollektivavtal du omfattas av. Exempel på stöd du kan ha rätt till är rådgivning i att söka jobb eller starta eget företag, vägledning i hur du kan stärka din ställning på arbetsmarknaden till exempel genom studier, ekonomisk ersättning samt betald utbildning och validering av dina kompetenser.

För vissa utökas även rätten till avgångsbidrag (AGB), en ekonomisk ersättning på mellan 38 870 och 56 525 kr som du kan få om du blir av med jobbet. Tidigare kunde du ha rätt till bidraget om du blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Nu kan du även ha rätt till bidraget om du blir uppsagd på grund av sjukdom och om du avslutat en tidsbegränsad anställning.

Bakgrunden till de nya möjligheterna

Bakgrunden till de nya möjligheterna är att Svenskt Näringsliv, LO och PTK har förhandlat fram ett nytt huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd. Riksdagen har också beslutat om en reformerad arbetsrätt. De nya avtalen och de nya reglerna började gälla den 1 oktober 2022.

Bakgrunden till huvudavtalen och de nya reglerna är att den svenska arbetsmarknaden har förändrats de senaste decennierna – och fortsätter förändras. Digitalisering och teknikutveckling ökar behoven av flexibilitet och omställningsförmåga på hela arbetsmarknaden.

Villkoren som parterna har förhandlat fram svarar väl mot utmaningarna på dagens arbetsmarknad och rustar arbetsgivare och anställda för framtiden.

Vill du veta mer?

Varför ska jag ta del av stödet?

Arbetsmarknaden utvecklas och förändras snabbt. För dig som arbetstagare kan det innebära ett ökat behov av att anpassa och utveckla din kompetens löpande under arbetslivet.

Med det nya stödet har du nu helt nya möjligheter att kunna fort- och vidareutbilda dig, för att bygga vidare på den kompetens du har. Det gör att du kan ta nya roller eller förverkliga tankar på att yrkesväxla helt, nu eller på sikt.

Genom att ta del av vår kostnadsfria karriär- och studierådgivning får du professionell vägledning kring din framtida yrkes- och kompetensutveckling. Du kan dessutom få möjligheter till utbildning och även ett ekonomiskt stöd under dina studier. På så vis kan du säkerställa att du har de kunskaper som krävs på arbetsmarknaden både nu och i framtiden.

Får jag ta del av stödet?

Du kan läsa om villkoren för vårt stöd här på TSL.se.

Villkor för att få stöd

Villkoren för omställningsstudiestödet från CSN kan du läsa mer om på CSN.se.

Vem kan få omställningsstudiestöd (CSN.se)

Om du inte fått svar på din fråga är du välkommen att höra av dig till oss.

Kontakta oss

Hör jag till Trygghetsfonden TSL eller en annan omställningsorganisation?

Du kan alltid kontakta oss om du är osäker, så hjälper vi dig vidare.

Läs vår guide: Då ska du kontakta Trygghetsfonden TSL - eller annan omställningsorganisation

När kan jag ansöka om stödet?

Du kan ansöka om karriär- och studievägledning från Trygghetsfonden TSL när som helst. I kontakten med oss får du mer information om dina möjligheter.

Till ansökan

Villkor för att få stöd

Om du är intresserad av det offentliga omställningsstudiestödet från CSN kan du läsa mer om deras ansökningsomgångar på CSN.se.

Hur ansöker jag?

Du ansöker om karriär- och studievägledning hos oss här på TSL.se. Du får återkoppling på om du uppfyller villkoren för stödet och i kontakten med oss får du mer information om dina möjligheter.

Om du redan har ansökt om omställningsstudiestöd hos CSN bör du även i det fallet ansöka hos oss.

Till ansökan

Villkor för att få stöd

Var kan jag läsa mer?

Du kan ta del av all information om vårt stöd här på TSL.se. Om du inte får svar på din fråga eller vill veta mer är du välkommen att höra av dig till oss.

Kontakta oss

Om du vill få informationsuppdateringar från oss kan du även prenumerera på vårt nyhetsbrev och följa oss i sociala medier genom att söka efter ”Trygghetsfonden TSL”.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Du kan ta del av mycket information om det offentliga omställningsstudiestödet på CSN.se.

Vart kan jag vända mig med frågor?

Du är alltid välkommen att höra av dig till oss med dina frågor.

Kontakta oss

Har du fler frågor eller funderingar kan du kontakta oss på tel. 08- 480 91 20.