alt-text

Validering - vad är det?

Validering innebär att en person får sin kompetens bedömd. Det gäller både kompetenser som personen har skaffat sig genom studier, i arbetslivet och i vardagen. Här har vi samlat de vanligaste frågorna om validering.

Vad innebär en branschvalidering?

En branschvalidering visar vilken kompetens en anställd har jämfört med kompetenskrav som branschen har fastställt för olika yrkesroller och arbetsinnehåll. Uppfylls kompetenskraven utfärdas ett kompetensbevis som är erkänt av industrins olika branscher. Saknas kompetens i något område får företaget ett konkret underlag för kompetensutveckling. Med industrins kompetensbevis säkerställer ni kompetensen och företagets konkurrenskraft stärks!

För vem är validering?

En person som kan vara aktuell för en validering är en person som har kompetens och erfarenhet inom näringen men som saknar formella intyg för en titel. Genom en validering kan individen intyga om de har de kunskaperna som krävs för att nå en yrkestitel.

Även individer med erfarenhet från ett annat land än Sverige kan validera sin kunskap och då ha möjligheten att få en formell titel på den svenska arbetsmarknaden.

Skillnad på utbildning och validering

Ett vanligt missförstånd är att validering och utbildning är samma sak. En person som går en utbildning studerar ett ämne under en längre tid. Validering innebär att en person har skaffat sig arbetslivserfarenhet inom ämnet och då med kortare insats kan få kompetensintyg.

När är validering ett alternativ?

En valideringsprocess ska vara en positiv upplevelse för individen. Genom denna metod kartläggs kunskap hos en individ med fokus på anställningsbarhet.

Exempel på när validering kan vara ett bra alternativ för individen:

  • När en person arbetar eller har arbetat inom näringen, privat eller offentlig.
  • Individer med kompetens och erfarenhet från ett annat land.
  • Personer på en arbetsplats som vill säkerställa sin kompetens och roll.
  • Personer som vill kartlägga sin kunskap och komplettera eventuella luckor.