alt-text

Ny utbildning i digitala möten

Den digitala omställningen har lett till ökad efterfrågan på nya mötesformer där upplevelsen sker både på anläggningar och i digitala kanaler. Nu utökas erbjudandet inom Kompetens för konkurrenskraft, med utbildning i digitala möten för anställda inom hotell och konferensanläggningar. 

Den här utbildningen ger inspiration, metoder och verktyg som säkerställer kvalitet, engagemang och en stark deltagarupplevelse i både det digitala och det fysiska mötet. Utbildningen genomförs i ett digitalt workshop-format där vi blandar teori med praktiska övningar för att optimera upplevelsen av mötet. Utbildningen erbjuder även studiematerial on-demand med filmer och check-listor som säkerställer att kunskapen finns tillgänglig även efter genomförd workshop.


Ur innehållet:

  • Individuell anpassning - En snabb förstudie görs för att kartlägga det specifika behovet hos den som ansöker utbildningen.

  • Digitala och fysiska rum - Miljöer som passar bäst till olika typer av möten och genomföranden.

  • Tekniska lösningar - Olika tekniska lösningar samt en kartläggning av vilken teknisk lösning passar anläggningen bäst för vilket syfte och hur den används den mest effektivt.

  • Hybridmöten - Deltagarna får en lika bra upplevelse oavsett om de deltar digitalt eller fysiskt i mötet. En genomgång av möblering och ljud/bild-optimering samt genomföranden av workshops i hybridmöten, där till exempel klassiska whiteboards blandas med breakout rooms i digitala verktyg.

  • Affärsutvecklingsmöjligheter - Olika möjligheter som uppstår då nya digitala verktyg och tjänster tillämpas i möten. Till exempel genom att kunna erbjuda inbjudningar, projektledning, facilitering och generell mötesrådgivning till kunder som själva är osäkra på det nya och digitala.

  • Checklistor och självstudier - Check-listor för att genomföra hybridmöten och filmer som djupdyker i de ämnen som utbildningen omfattar.

  • Quiz - Utbildningen avslutas med att alla deltagare får ta del av och genomföra ett quiz med frågor om.

Mer information

Ansök om kompetenstuveckling

Läs mer om Kompetens för konkurrenskraft för företag och individer