alt-text

Villkor för att få stöd

När du vill stärka din ställning på arbetsmarknaden

En utgångspunkt för stödet är att det ska bidra till att stärka din framtida ställning på arbetsmarknaden. Det är inriktningen för karriär- och studievägledningen du kan få av oss, och ett krav på de utbildningar du vill gå när du vill ha ekonomiskt stöd under tiden du studerar.

Läs mer om innehållet i stödet

För att få stöd från Trygghetsfonden TSL

För att kunna ta del av karriär- och studievägledning, möjligheter till utbildning och ekonomiskt stöd under studier från Trygghetsfonden TSL behöver du vara anställd i ett företag som omfattas av kollektivavtal eller hängavtal inom Svenskt Näringslivs och LO:s avtalsområde. Du behöver inte själv vara medlem i facket.

Du kan även ha rätt till stödet om du sagts upp på grund av arbetsbrist, sjukdom eller avslutat en tidsbegränsad anställning på ett sådant företag och uppfyller villkoren för vårt omställningsstöd.

Läs mer om villkoren för vårt omställningsstöd

Om du inte har rätt till stöd från Trygghetsfonden TSL kan du ha rätt till stöd från en annan omställningsorganisation. Kontrollera vilken omställningsorganisation du tillhör genom att fylla i din arbetsgivares organisationsnummer i vår webbtjänst Hitta din omställningsorganisation.

Via länken nedan får du vägledning i hur du kan ta reda på om du tillhör Trygghetsfonden TSL.

Då ska du kontakta Trygghetsfonden TSL – eller annan omställningsorganisation

Du kan ha rätt till omställningsstudiestödet från CSN utan att du har en anställning, sagts upp eller avslutat en tidsbegränsad anställning, men då utan stöd från Trygghetsfonden TSL. Det gäller till exempel om du har sagt upp dig själv.

Karriär- och studievägledning

För att ta del av karriär- och studievägledning från Trygghetsfonden TSL behöver du:

 • ha arbetat 12 av de senaste 24 månaderna (undantag gäller om du varit föräldraledig, gjort värnplikt eller varit sjukskriven)
 • vara yngre än 65 år

Mer information om villkoret att ha arbetat 12 av de senaste 24 månaderna

Villkoret kallas aktualitetsvillkoret och innebär att du behöver ha arbetat i genomsnitt minst 16 timmar per vecka under en kalendermånad i minst 12 månader av de senaste 24 månaderna.

Det är den tid du faktiskt har arbetat som räknas. Dock räknas alltid minst den arbetstid som du har avtalat om med din arbetsgivare.

Tid som du har varit föräldraledig, gjort värnplikt eller varit sjukskriven är så kallad överhoppningsbar tid. Om du till exempel varit föräldraledig i fem månader förlängs din ramtid från 24 månader till 29 månader.

Så kan du styrka att du har arbetat tillräcklig tid

Det enklaste sättet att styrka att du uppfyller villkoret är att du begär och skickar in arbetsgivarintyg i samband med din ansökan till oss. Arbetsgivare kan fylla i detta digitalt på arbetsgivarintyg.nu och du kan sedan hämta det genom att logga in som arbetstagare på samma webbplats. Det går även bra att arbetsgivaren fyller i en blankett. Blanketter för detta tillhandahålls till exempel av a-kassor och fackförbund.

Om du inte kan få tag på ett arbetsgivarintyg kan du skicka in lönespecifikationer för 12 av 24 månader då du jobbat tillräckligt mycket för att uppfylla villkoret, samt en kopia på din senaste lönespecifikation från din nuvarande arbetsgivare.

Du kan skicka in underlag som du har fått i ett filformat som exempelvis pdf. Det går även bra att skanna eller fotografera av dina intyg och skicka till oss.

Om du inte uppfyller 12 av de senaste 24 månaderna kan vi utreda om du trots det uppfyller villkoret med så kallad ”överhoppningsbar tid”. Det innebär att tid då du varit sjukskriven, föräldraledig eller gjort värnplikt kan räknas bort från ramtiden 24 månader. Om du till exempel varit föräldraledig i fem månader inom de senaste 24 månaderna förlängs ramtiden till 29 månader. Den överhoppningsbara tiden kan styrkas på arbetsgivarintyget eller med intyg från Försäkringskassan.

Möjligheter till ekonomiskt stöd under utbildning

Om du kommer fram till att du vill gå en utbildning kan dina möjligheter till ett ekonomiskt stöd under tiden du studerar vara flera beroende på vilka villkor du uppfyller. Du kan även ha rätt till ekonomiskt stöd för en redan påbörjad utbildning.

Det finns dels ett offentligt omställningsstudiestöd från CSN, dels kollektivavtalat studiestöd från Trygghetsfonden TSL. Här nedan kan du läsa om vad som gäller.

Läs mer om ekonomiskt stöd under utbildning

Offentligt omställningsstudiestöd från CSN

Det offentliga omställningsstudiestödet från CSN består av ett bidrag som du kan komplettera med ett lån. För att ta del av det offentliga omställningsstudiestödet via CSN behöver du:

 • ha arbetat 12 av de senaste 24 månaderna
 • ha arbetat 8 av de senaste 14 åren
 • vara mellan 27 och 62 år gammal

Den övre åldersgränsen är olika för bidraget och lånet. Lånet kan du som längst få till och med det år du fyller 60 år. Bidraget kan du få till och med året du fyller 62, men efter året du fyller 60 år kan du bara få det som längst i 10 veckor vid heltidsstudier. Före dess kan du få det som längst i 44 veckor vid heltidsstudier.

Läs om ytterligare villkor på CSN.se

Mer information om villkoret att ha arbetat 12 av de senaste 24 månaderna

Villkoret kallas aktualitetsvillkoret och innebär att du behöver ha arbetat i genomsnitt minst 16 timmar per vecka under en kalendermånad i minst 12 månader av de senaste 24 månaderna.

Det är den tid du faktiskt har arbetat som räknas. Dock räknas alltid minst den arbetstid som du har avtalat om med din arbetsgivare.

Tid som du har varit föräldraledig, gjort värnplikt eller varit sjukskriven är så kallad överhoppningsbar tid. Om du till exempel varit föräldraledig i fem månader förlängs din ramtid från 24 månader till 29 månader.

Mer information om villkoret att ha arbetat 8 av de senaste 14 åren

Villkoret kallas etableringsvillkoret och innebär att du behöver ha arbetat i genomsnitt minst 16 timmar per vecka under en kalendermånad i minst 96 månader (8 år) under de senaste 14 åren.

I detta kan du räkna in tid du arbetat tidigast från det år du fyllde 19 år, förutsatt att arbetet varit din huvudsyssla under den här tiden. Även annan tid kan jämställas med förvärvsarbete under högst 24 månader. Exempel på sådan tid är föräldraledighet, värnplikt och sjukskrivning.

I mer detalj gäller det om du fått:

 • föräldrapenning
 • graviditetspenning
 • närståendepenning
 • rehabiliteringspenning
 • sjukpenning
 • smittbärarpenning
 • dagersättning
 • dagpenning till totalförsvarspliktiga

Så kan du styrka att du har arbetat tillräcklig tid

Villkoret att ha arbetat 12 av de senaste 24 månaderna

Det enklaste sättet att styrka att du uppfyller villkoret är att du begär och skickar in arbetsgivarintyg i samband med din ansökan till oss. Arbetsgivare kan fylla i detta digitalt på arbetsgivarintyg.nu och du kan sedan hämta det genom att logga in som arbetstagare på samma webbplats. Det går även bra att arbetsgivaren fyller i en blankett. Blanketter för detta tillhandahålls till exempel av a-kassor och fackförbund.

Om du inte kan få tag på ett arbetsgivarintyg kan du skicka in lönespecifikationer för 12 av 24 månader då du jobbat tillräckligt mycket för att uppfylla villkoret, samt en kopia på din senaste lönespecifikation från din nuvarande arbetsgivare.

Du kan skicka in underlag som du har fått i ett filformat som exempelvis pdf. Det går även bra att skanna eller fotografera av dina intyg och skicka till oss.

Om du inte uppfyller 12 av de senaste 24 månaderna kan vi utreda om du trots det uppfyller villkoret med så kallad ”överhoppningsbar tid”. Det innebär att tid då du varit sjukskriven, föräldraledig eller gjort värnplikt kan räknas bort från ramtiden 24 månader. Om du till exempel varit föräldraledig i fem månader inom de senaste 24 månaderna förlängs ramtiden till 29 månader. Den överhoppningsbara tiden kan styrkas på arbetsgivarintyget eller med intyg från Försäkringskassan.

Villkoret att ha arbetat 8 av de senaste 14 åren

Vi ger dig information om hur du kan styrka att du uppfyller detta villkor efter att du har ansökt hos oss.

Kollektivavtalat studiestöd från Trygghetsfonden TSL

För att ha rätt till kompletterande kollektivavtalat studiestöd och kortvarigt kollektivavtalat studiestöd från Trygghetsfonden TSL behöver du:

 • ha arbetat 12 av de senaste 24 månaderna i ett eller flera TRR- eller TSL-anslutna företag
 • ha arbetat 8 av de senaste 14 åren
 • i din anställning omfattas av kollektivavtal eller hängavtal där parterna skrivit på Huvudavtalet för trygghet, omställning och anställningsskydd (om du blivit uppsagd eller avslutat en tidsbegränsad anställning gäller det din senaste anställning)

Läs mer om kompletterande och kortvarigt kollektivavtalat studiestöd

Utbildningar som kan ge rätt till stöd

Alla utbildningar i Sverige som ger rätt till studiemedel kan också ge rätt till dessa ekonomiska stöd. Det kan till exempel vara utbildningar på yrkeshögskola, universitet, högskola, Komvux och folkhögskola.

Även utbildningar som Trygghetsfonden TSL finansierar kan ge rätt till ekonomiskt stöd.

Du kan inte få ekonomiskt stöd för utbildningar som din arbetsgivare bör genomföra för att du ska kunna utföra dina nuvarande arbetsuppgifter.