Beräkna ditt ekonomiska studiestöd

Använd vår kalkylator för att beräkna dina möjligheter till omställningsstudiestöd från CSN och kollektivavtalat studiestöd från Trygghetsfonden TSL under tiden du går en utbildning. Alla belopp är preliminära och beroende på beslut från både CSN och Trygghetsfonden TSL. Längre ned på den här sidan hittar du länkar till mer information, till exempel om vilka villkor du behöver uppfylla för att ha rätt till stöden.

Beloppen för omställningsstudiebidraget från CSN och de kollektivavtalade studiestöden från Trygghetsfonden TSL är angivna i bruttobelopp, vilket betyder att du betalar skatt på beloppen. Omställningsstudielånet är skattefritt, vilket betyder att beloppet för lånet är netto. Samtliga belopp är avrundade.

Om du vill gå en utbildning som är kortare än fem dagar kan du i vissa fall ha rätt till ett kortvarigt kollektivavtalet studiestöd under dina utbildningsdagar då du inte har lön. Vi på Trygghetsfonden TSL tar beslut om detta stöd och betalar ut pengarna.

Personlig information om dina möjligheter

Vi kan informera dig personligen om dina möjligheter till ekonomiskt stöd i ett vägledningssamtal.

Läs mer om vår karriär- och studievägledning

Villkor för stöd

För att kunna få de ekonomiska studiestöden behöver du uppfylla olika villkor.

Villkor för att få stöd

Mer information om de ekonomiska stöden

Lär dig mer om de olika ekonomiska stöden, till exempel om hur de beräknas och hur länge du kan få stöd.

Ekonomiskt stöd under utbildning