Vem kan få stöd?

Du kan få stöd i att söka jobb om företaget som du blivit uppsagd från har ett kollektivavtal med ett LO-förbund. Din arbetsgivare eller den fackliga representanten på din arbetsplats vet om ni har ett avtal. Vilken trygghetsorganisation verksamheten tillhör styrs av det kollektivavtal som gäller på arbetsplatsen, här hittar du andra trygghetsorganisationer på den svenska arbetsmarknaden. Du behöver inte vara medlem i facket för att få omställningsstöd.

Villkor

Även om företaget som du blir uppsagd ifrån har ett kollektivavtal så måste du uppfylla de här villkoren för att få omställningsstöd:

  • Du måste vara tillsvidareanställd när du blir uppsagd. 
  • Du ska ha varit anställd i minst 12 månader sammanhängande innan sista anställningsdag vid ett eller flera företag som har kollektivavtal.
  • Du ska ha haft en anställning med arbetstid på minst 16 timmar i veckan under en sammanhängande period av minst 12 månader.
  • Uppsägningen ska bero på arbetsbrist enligt LAS (Lag om anställningsskydd).
  • Du får inte vara äldre än 64 år och 11 månader när ansökan om omställningsstödet görs och du ska i så fall ha planer på att jobba längre än till din 65 årsdag.

Om du är i konflikt med din arbetsgivare om uppsägningen har du inte rätt till att samtidigt få omställningsstöd.

Senast ändrad: 2014-04-03