Vad ingår?

Här får du en beskrivning av vad jobbcoachning och omställning är.

 

Coachning

Coachning handlar om att du får stöd i att söka jobb men ansvaret för att hitta ett nytt jobb ligger på dig. Coachen kan komma med råd, dela med sig av sin erfarenhet och hjälpa dig att se möjligheter som du inte tänkt på själv.

 

Kompetenskartläggning

Jobbcoachen och du hjälps åt att kartlägga din situation och vad det är du kan. Det är ofta svårt att själv komma på vad man är bra på. Till exempel kan jobbcoachen och du diskutera vad det är du har gjort på ditt tidigare jobb och skriva ner det på ett sätt så att andra kan förstå. När du kartlägger din egen kompetens tillsammans med en jobbcoach får du ofta bra idéer på vilken typ av jobb det är du ska söka.  

 

Utbildning och validering

Trygghetsfonden TSL kan utöver jobbcoachning erbjuda kortare yrkesinriktade utbildnings- och valideringsinsatser om detta ger deltagaren uppenbart förstärkta möjligheter att erhålla jobb (gäller uppsagda deltagare som kommer in i TSL-systemet från och med den 1 november 2017).

 

CV och jobbansökan

Jobbcoachen är proffs på att skriva CV, eller meritförteckning, och jobbansökan. Ofta skriver du CV och jobbansökan själv men coachen kan hjälpa dig med tips och råd. När du blir kallad till intervju så kan du diskutera och öva inför intervjun med din coach.

 

Annan hjälp

Jobbcoachen ska kunna informera dig om andra system i samhället som du behöver känna till när du blivit uppsagd. Exempel på sådant är: AGB, A-kassa, Arbetsförmedlingen, kommunala lärcentra, CSN, Försäkringskassan, den statliga lönegarantin (vid konkurser).