Roller och ansvar

Det är mycket att hålla reda på när man har blivit uppsagd.
Här reder vi ut vem som ansvarar för vad.

 

Facket

Det är facket som tillsammans med arbetsgivaren väljer vilket omställningsföretag som ska ge stödet till dig och som ser till att en ansökan om stöd görs.

Facket är med och förhandlar villkoren för ditt omställningsstöd och följer upp kvaliteten i det stöd som du får.  Det är viktigt att du som deltar i omställningsprogram anmäler till facket eller arbetsgivare om du tycker att omställningsföretaget inte lever upp till de krav du kan ställa, läs mer under Vad ingår?

 

Arbetsgivaren

Arbetsgivaren väljer tillsammans med facket vilket omställningsföretag som ska ge stödet och deltar i upphandlingen av stödet. De skriver under uppdragsavtalet med omställningsföretaget och ligger ute med kostnaden för omställningen. Trygghetsfonden TSL ersätter arbetsgivaren för kostnaden och oftast tar det bara någon vecka att få tillbaka pengarna.

 

Ditt ansvar som uppsagd

När du bestämt dig för att vara med i ett omställningsprogram så är det viktigt att du deltar aktivt.  Omställningsföretaget kommer inte att presentera en färdig lösning för dig men ge dig stöd och hjälpa dig i ditt jobbsökande.

 

Omställningsföretaget

Omställningsföretaget är ansvarigt för att genomföra omställningsprogram och programmet ska starta senast 12 månader efter TSL har tagit beslut om omställningsstöd. Omställningsprogrammet ska genomföras på ett professionellt sätt och vara anpassat till dig. Läs mer under: Vad ingår?

 Det är också viktigt att omställningsföretaget återrapporterar till facket och arbetsgivaren vad de har gjort och hur det har gått med omställningen.

 

TSL

Trygghetsfonden TSL administrerar och handlägger omkring 25 000 omställningsprogram årligen. TSL har tecknat ramavtal med 35 omställningsföretag som tilldelas omställningsuppdrag utifrån en fördelningsmodell baserad på X.

Vi följer upp hur det gått för dig och hur nöjd du är med omställningsföretaget. Det gör vi via enkäter som mailas till dig, till facket och till arbetsgivaren. Det är viktigt att du svarar på enkäten för att vi ska kunna hålla hög kvalitet på omställningsstödet. Ditt svar är alltid anonymt. TSL gör också stickprovskontroller och besök ute i projekten för att kontrollera kvaliteten.

 

Arbetsförmedlingen

Som nyligen uppsagd har du har rätt till stöd från Arbetsförmedlingen när du söker jobb men Arbetsförmedlingens huvudfokus ligger på att hjälpa dem som står längst från arbetsmarknaden.

Den kartläggning och individuella handlingsplan som du gjort tillsammans med din TSL-jobbcoach är bra att ta med när du besöker Arbetsförmedlingen. Den kan vara en bra grund för samtalet och för Arbetsförmedlingens bedömning av vilket stöd som just du behöver.

När du besöker Arbetsförmedlingen första gången får du träffa en arbetsförmedlare. Arbetsförmedlaren bedömer hur dina möjligheter att få jobb ser ut och vad just du behöver för att hitta ett arbete så snabbt som möjligt. För de som bedöms ha goda möjligheter till jobb kan det innebära att söka jobb på egen hand med Arbetsförmedlingen som stöd. För de som bedöms ha behov av ett fördjupat stöd för att öka möjligheterna till arbete innebär det tätare kontakter med en arbetsförmedlare. Ibland kan det även bli aktuellt med ett arbetsmarknadspolitiskt program eller någon annan insats.