Roller och ansvar

Det är mycket att hålla reda på när man har blivit uppsagd.
Här reder vi ut vem som ansvarar för vad.

 

Trygghetsfonden TSL

Trygghetsfonden TSL hjälper i genomsnitt 15 000 människor per år till ett nytt och oftast mer kvalificerat jobb. Vårt arbete innebär också att arbetsgivare får tillgång till rätt kompetens. 

Vi följer upp hur det gått för dig och hur nöjd du är med ditt omställningsprogram. Det gör vi via enkäter som mailas till dig, till facket och till arbetsgivaren. Det är viktigt att du svarar på enkäten för att vi ska kunna hålla hög kvalitet på omställningsstödet. Ditt svar är alltid anonymt. TSL gör också stickprovskontroller och besök ute i projekten för att kontrollera kvaliteten.

 

Ditt ansvar

När du bestämt dig för att vara med i ett omställningsprogram så är det viktigt att du deltar aktivt.  Omställningsföretaget kommer inte att presentera en färdig lösning för dig men ge dig stöd och hjälpa dig i ditt jobbsökande.

 

Facket

Facket har till uppgift att informera medlemmarna på arbetsplatsen om omställningsstödet och det är facket tillsammans med arbetsgivaren som ansöker om stödet hos TSL. Facket och arbetsgivaren förhandlar också om villkoren för omställningsstödet. Att ta del av återrapporteringen från TSL och att svara på de kvalitetsenkäter som TSL skickar ut per e-post, är också uppgifter som ligger på den fackliga representanten. 

 

Arbetsgivaren

Arbetsgivaren ska se till att alla anställda som omfattas av villkoren ges möjlighet till omställningsstöd. Alla anställda har rätt till stödet oavsett om man är ansluten till facket eller inte.

Arbetsgivaren ska också informera de uppsagda om att preskriptionstiden för ogiltighetstalan eller skadeståndsanspråk med anledning av uppsägningen förkortas till en vecka när de ansöker om omställningsstöd.

Det är bra om den som blivit uppsagd kan få börja sitt omställningsprogram redan under uppsägningstiden.

Det är också viktigt att arbetsgivaren tar del av återrapporteringen från TSL och att de svarar på de kvalitetsenkäter som TSL skickar ut per e-post.

 

Omställningsleverantören

TSL har tecknat ramavtal med ett antal omställningsleverantörer runt om i Sverige. Omställningsleverantörerna är ansvariga för att genomföra omställningsprogram på ett professionellt sätt och vara anpassat till dig. Läs mer under Vägen till ett nytt jobb.

 

Arbetsförmedlingen

Som nyligen uppsagd har du har rätt till stöd från Arbetsförmedlingen när du söker jobb men Arbetsförmedlingens huvudfokus ligger på att hjälpa dem som står längst från arbetsmarknaden.

Den kartläggning och individuella handlingsplan som du gjort tillsammans med din jobbcoach som du fått via TSL är bra att ha när du kontaktar Arbetsförmedlingen. Den kan vara en bra grund för samtalet och för Arbetsförmedlingens bedömning av vilket stöd som just du behöver.

När du kontaktar Arbetsförmedlingen första gången gör du det i första hand på webben, det går också att ringa. Arbetsförmedlaren bedömer hur dina möjligheter att få jobb ser ut och vad just du behöver för att hitta ett arbete så snabbt som möjligt. För de som bedöms ha goda möjligheter till jobb kan det innebära att söka jobb på egen hand med Arbetsförmedlingen som stöd. För de som bedöms ha behov av ett fördjupat stöd för att öka möjligheterna till arbete innebär det tätare kontakter med en arbetsförmedlare. Ibland kan det även bli aktuellt med ett arbetsmarknadspolitiskt program eller någon annan insats.