Kan jag få stöd?

 

Kan jag få stöd?

Du kan få stöd i att söka jobb om företaget som du blivit uppsagd från har ett kollektivavtal med ett LO-förbund. Din arbetsgivare eller den fackliga representanten på din arbetsplats vet om ni har ett avtal. Vilken trygghetsorganisation verksamheten tillhör styrs av det kollektivavtal som gäller på arbetsplatsen, här hittar du andra trygghetsorganisationer på den svenska arbetsmarknaden. Du behöver inte vara medlem i facket för att få omställningsstöd.

Omställningsstödet gäller för dig som

  • sägs upp på grund av arbetsbrist enligt LAS (Lag om anställningsskydd)
  • är tillsvidareanställd
  • varit anställd i minst 12 månader sammanhängande innan sista anställningsdag vid ett eller flera företag som har omställningsförsäkring
  • har haft en anställning med arbetstid på minst 16 timmar i veckan i genomsnitt

 

Du har rätt till stöd till och med 64 år och 11 månader.

Du behöver inte vara med i facket för att få omställningsstöd.

Du kan inte få omställningsstöd om du samtidigt har en tvist med arbetsgivaren om uppsägningen.