Frågor och svar

Här har vi samlat svar på ett urval av vanliga frågor som vi brukar få från de som blivit uppsagda. Du kan också ladda ner vår broschyr om hur vi kan hjälpa dig.

Jag är uppsagd, vilken hjälp till nytt arbete kan jag få?

TSL ger dig möjlighet att träffa en jobbcoach som gör en kompetenskartläggning och ser till så att du har de rätta verktygen att hitta ett nytt jobb. Det är du som uppsagd som har ansvaret för att söka ett nytt jobb men coachen stöttar dig. Läs mer under Vägen till ett nytt jobb.

Kan jag ansöka om pengar hos TSL?
Nej, stödet för dig innebär att du får möjlighet att delta i ett omställningsprogram eller utbildning. Läs mer under Hur går det till?

Måste man vara med i facket för att få omställningsstöd?
Nej.

Kan man få omställningsstöd om man bara blir uppsagd från del av tjänst?
Ja, under förutsättning att formell uppsägning på grund av arbetsbrist ligger bakom förändringen. Läs mer under Villkor.

Kan man få omställningsstöd flera gånger?
Ja. För att kunna utnyttja omställningsstödet igen krävs att man har haft en sammanhängande anställning under en 12 månaders period efter att man har utnyttjat stödet första gången.

Hur används mina personuppgifter inom TSL?
TSL behandlar personuppgifter för att kunna administrera ansökan om omställningsstöd och i syfte att utvärdera TSL:s verksamhet. Uppgifterna kan även komma att överföras till annan organisation i syfte att utvärdera arbetsmarknadspolitiken, arbetsmarknadens funktionssätt och TSL:s verksamhet. 

För de personer som har skyddad identitet har vi speciella och säkra rutiner.

Om du vill få information om vilka personuppgifter som TSL behandlar om dig skriver du till Trygghetsfonden TSL, Box 19081, 104 32 Stockholm. Det är också till den adressen som du ska vända dig om du vill begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift som finns hos TSL.

Senast ändrad: 2018-03-14