Avgångsbidrag

AGB är en förkortning för "avgångsbidrag" och det är ett engångsbelopp till dig som blir uppsagd på grund av arbetsbrist och som fyllt 40 år. 

Omställningsförsäkringen som Svenskt Näringsliv och LO kommit överens om innehåller två delar; omställningsstöd som TSL har hand om och AGB som AFA Försäkring sköter.  

AGB (avgångsbidrag) är ett engångsbelopp som betalas ut till dig som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist från en tillsvidareanställning och som har fyllt 40 år senast sista anställningsdagen. 

Beloppet ligger mellan 34 865 kr och 50 705 kr för år 2018 och bestäms utifrån din ålder och din arbetstid.

Det är du som blivit uppsagd som själv ansöker om AGB men din arbetsgivare ska också skriva under ansökan.

Du ska ha jobbat i minst 50 månader under fem år på ett eller flera företag som har omställningsförsäkring och det finns en del andra villkor för att få engångsbeloppet.

Läs mer om vilka villkoren för att få AGB och gör en ansökan på AFA Försäkrings hemsida.

Du kan även ladda ner blanketten för ansökan om AGB här.

Senast ändrad: 2018-03-14