Villkor för att få stöd

För att få stöd från Trygghetsfonden TSL

För att kunna ta del av omställningsstödet från Trygghetsfonden TSL behöver din senaste anställning ha varit i ett företag som omfattas av kollektivavtal eller hängavtal inom Svenskt Näringslivs och LO:s avtalsområde. Du behöver inte själv vara medlem i facket.

Om du inte har rätt till stöd från Trygghetsfonden TSL kan du ha rätt till stöd från en annan omställningsorganisation.

Via länken nedan får du vägledning i hur du kan ta reda på om du tillhör Trygghetsfonden TSL.

Då ska du kontakta Trygghetsfonden TSL – eller annan omställningsorganisation

Då kan du få omställningsstöd

I någon av dessa situationer

Du kan få omställningsstöd från Trygghetsfonden TSL om du:

  • blivit uppsagd på grund av arbetsbrist
  • kommit överens med din arbetsgivare om att lämna anställningen på grund av arbetsbrist
  • blivit uppsagd av personliga skäl (sjukdom)
  • kommit överens med din arbetsgivare om att lämna anställningen av personliga skäl (sjukdom)
  • eller haft en tidsbegränsad anställning som löpt ut efter den 1 oktober 2022

Om du kommit överens med arbetsgivaren

Om du har kommit överens med din arbetsgivare om att lämna din anställning kan du ha rätt till stöd i dessa situationer:

  • Du har kommit överens med din arbetsgivare om att lämna anställningen på grund av arbetsbrist. Det ska då klart framgå att du slutar på initiativ av arbetsgivaren och på grund av arbetsbrist. Det ska ha skett en förhandling mellan arbetsgivaren och den fackliga organisationen om arbetsbrist, och det behöver finnas ett förhandlingsprotokoll.
  • Du har kommit överens med din arbetsgivare om att lämna anställningen av personliga skäl. Den bakomliggande orsaken ska i detta fall vara sjukdom.

Annars gäller att du ska ha blivit uppsagd på grund av arbetsbrist, sjukdom eller avslutat en tidsbegränsad anställning för att ha rätt till stöd.

Arbetat 12 av de senaste 24 månaderna

För att kunna få stödet behöver du ha arbetat 12 av de senaste 24 månaderna. Undantag gäller om du varit föräldraledig, gjort värnplikt eller varit sjukskriven.

Mer information om villkoret

Villkoret kallas aktualitetsvillkoret och innebär att du behöver ha arbetat i genomsnitt minst 16 timmar per vecka under en kalendermånad i minst 12 månader av de senaste 24 månaderna räknat bakåt från din sista anställningsdag.

Det är den tid du faktiskt har arbetat som räknas. Dock räknas alltid minst den arbetstid som du har avtalat om med din arbetsgivare.

Tid som du har varit föräldraledig, gjort värnplikt eller varit sjukskriven är så kallad överhoppningsbar tid. Om du till exempel varit föräldraledig i fem månader förlängs din ramtid från 24 månader till 29 månader.

Så kan du styrka att du har arbetat tillräcklig tid

Om arbetsgivare eller facklig representant ansöker om stödet åt dig behöver du inte styrka att du uppfyller villkoret. Om du ansöker själv kan du läsa nedan om hur det går till.

Det enklaste sättet att styrka att du uppfyller villkoret är att du begär och skickar in arbetsgivarintyg i samband med din ansökan till oss. Arbetsgivare kan fylla i detta digitalt på arbetsgivarintyg.nu och du kan sedan hämta det genom att logga in som arbetstagare på samma webbplats. Det går även bra att arbetsgivaren fyller i en blankett. Blanketter för detta tillhandahålls till exempel av a-kassor och fackförbund.

Om du inte kan få tag på ett arbetsgivarintyg kan du skicka in lönespecifikationer för 12 av 24 månader då du jobbat tillräckligt mycket för att uppfylla villkoret, samt en kopia på din senaste lönespecifikation från din nuvarande arbetsgivare.

Du kan skicka in underlag som du har fått i ett filformat som exempelvis pdf. Det går även bra att skanna eller fotografera av dina intyg och skicka till oss.

Om du inte uppfyller 12 av de senaste 24 månaderna kan vi utreda om du trots det uppfyller villkoret med så kallad ”överhoppningsbar tid”. Det innebär att tid då du varit sjukskriven, föräldraledig eller gjort värnplikt kan räknas bort från ramtiden 24 månader. Om du till exempel varit föräldraledig i fem månader inom de senaste 24 månaderna förlängs ramtiden till 29 månader. Den överhoppningsbara tiden kan styrkas på arbetsgivarintyget eller med intyg från Försäkringskassan.

Yngre än 65 år

För att kunna få stödet behöver du vara yngre än 65 år.

Läs om hur vi kan hjälpa dig och hur det går till

Särskilda villkor för avgångsbidrag (AGB)

Avgångsbidrag (AGB) är ett engångsbelopp som kan betalas ut till dig som får omställningsstöd. För att kunna få bidraget behöver du ha fyllt 40 år och uppfylla vissa andra ytterligare villkor.

Läs mer om avgångsbidrag (AGB)

Särskilda villkor för studiestöd

Om du kommer fram till att du vill påbörja en längre utbildning kan du få vägledning i dina karriär- och studieval och ha rätt till ekonomiskt stöd under studierna. För det ekonomiska stödet gäller ytterligare villkor.

Mer information om stödet och villkoren för ekonomiskt studiestöd

Om företaget gått i konkurs

Om företaget du arbetat på gått i konkurs kan du ändå få omställningsstöd. Det spelar ingen roll om ansökan om omställningsstöd kom in före eller efter företaget gick i konkurs.

Om du blivit uppsagd på grund av arbetsbrist och ansökan om omställningsstöd görs efter att företaget gått i konkurs är det din fackliga representant som ansöker om stödet för dig.

Som vanligt gäller att du även kan ansöka själv om du sagts upp på grund av sjukdom eller avslutat en tidsbegränsad anställning.

Undantag

Du kan inte få omställningsstöd om du samtidigt har en tvist med arbetsgivaren om uppsägningen. I detta fall kan du däremot ha rätt till en kompletterande arbetslöshetsersättning från Trygghetsfonden TSL.

Läs om ersättningen, villkoren och hur du ansöker

Har du fler funderingar?