Vem kan få hjälp?

Kan jag få omställningsstöd?

Du kan få omställningsstöd från Trygghetsfonden TSL om du:

  • blir uppsagd på grund av arbetsbrist eller sjukdom, eller om du avslutat en tidsbegränsad anställning.
  • har arbetat i genomsnitt minst 16 timmar per vecka under en kalendermånad i minst 12 månader av de senaste 24 månaderna.
  • omfattas av kollektivavtal eller hängavtal inom LO:s och Svenskt Näringslivs avtalsområde.

Du har rätt till omställningsstöd tills du är 64 år och 11 månader.

Det är inte ett krav att du själv är medlem i en facklig organisation för att få stöd, men det företag du arbetar i behöver ha ett kollektivavtal eller hängavtal inom Svenskt Näringslivs och LO:s avtalsområde.

Så här går det till

Om du har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist ska du fråga din arbetsgivare eller fackliga representant om stöd från Trygghetsfonden TSL. Ofta vet både arbetsgivaren och den fackliga representanten hur det fungerar med omställningsstöd och det är i det här fallet de som ska ansöka om stöd för dig.

Om du avslutat en tidsbegränsad anställning eller blivit uppsagd på grund av sjukdom kan du även ansöka själv. Du ansöker här.

Det är bra om ansökan om omställningsstöd kommer in till Trygghetsfonden TSL så snabbt som möjligt.

Om företaget gått i konkurs

Du kan få omställningsstöd även om företaget du har arbetat på gått i konkurs. Det gäller både om företaget har gått i konkurs innan ansökan gjordes eller om företaget gått i konkurs efter att ansökan gjorts. 

Om företaget du arbetar på går i konkurs innan ansökan gjorts ansöker din fackliga representant om omställningsstöd för dig. 

Undantag

Du kan inte få omställningsstöd om du samtidigt har en tvist med arbetsgivaren om uppsägningen. I detta fall kan du däremot ha rätt till en kompletterande a-kassa från Trygghetsfonden TSL. Kontakta oss för att få veta mer om dina möjligheter till kompletterande a-kassa.

Hur vet jag om min arbetsgivare har kollektiv- eller hängavtal?

Din arbetsgivare eller den fackliga representanten på din arbetsplats vet om ni har ett avtal. Om avtalet är tecknat med ett LO-förbund är det med stor sannolikhet Trygghetsfonden TSL du kan få stöd av. Om avtalet är tecknat med ett annat förbund kan du ha rätt till stöd från en annan omställningsorganisation än Trygghetsfonden TSL. Här hittar du andra omställningsorganisationer på den svenska arbetsmarknaden.

Har du fler funderingar?