Så kan vi hjälpa dig

Se filmen om vårt stöd och hur det går till

Namnlöst 1

Stödet är kostnadsfritt

Stödet ingår i det kollektivavtal eller hängavtal som gäller på din arbetsplats och är kostnadsfritt för dig. För att ta del av stödet behöver du uppfylla vissa villkor.

Läs om villkoren för stödet

Steg 1: En första kontakt

När du blir uppsagd på grund av arbetsbrist ska din arbetsgivare eller fackliga representant ansöka om omställningsstöd för dig. Du kan alltid fråga din arbetsgivare eller fackliga representant om stödet. Ofta vet de hur det fungerar. Om företaget du är anställd i går i konkurs fungerar det på samma sätt.

Om du blir uppsagd på grund av sjukdom eller har avslutat en tidsbegränsad anställning kan du även ansöka själv.

Till ansökan som privatperson

Hjälp med ansökan

Om du behöver hjälp att fylla i din ansökan kan du ringa oss på telefonnummer 010-480 91 10 (öppet vardagar 09.00–11.30, 12.30-16.00) eller mejla till kundservice@tsl.se.

Vi kontaktar dig

När vi har bekräftat att du uppfyller villkoren för stödet kontaktar vi dig för att boka in ett första samtal. Då får du träffa en omställningsrådgivare från Trygghetsfonden TSL som berättar på vilka sätt vi kan hjälpa dig.

Du behöver inte förbereda dig inför samtalet. Tillsammans pratar ni om dina förutsättningar och bästa vägen för dig till ett nytt jobb utifrån de möjligheter och behov som finns på arbetsmarknaden. I samtalet kan du tacka ja till att få fortsatt stöd men du behöver inte bestämma dig direkt.

Du kan välja mellan att träffa oss på plats eller digitalt i ett videosamtal. I vår guide kan du läsa om hur du gör för att ansluta till videosamtal i Zoom via dator eller mobiltelefon. 

Guide för att ansluta till videosamtal i Zoom

How to join a videocall in Zoom (English version)

Steg 2: Du får en personlig jobbcoach

I nästa steg i stödet får du en personlig jobbcoach. Coachen hjälper dig att hitta och ansöka om lediga jobb, kan ge råd inför anställningsintervjuer och stödja dig i kontakten med myndigheter som Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Om det ökar dina chanser att få ett jobb kan du och coachen ansöka om utbildning eller validering som ökar din matchning mot det som efterfrågas på arbetsmarknaden. Validering innebär att du får hjälp med en bekräftelse och ett erkännande av något du kan, vilket kan göra dig kvalificerad för vissa jobb eller utbildningar.

Om du funderar på att starta eget kan du även få rådgivning kring det.

Jobbcoachen kan också ge dig information om andra system i samhället som du kan ha nytta av att känna till. Exempel på sådant är avgångsbidrag, a-kassa, Arbetsförmedlingen, kommunala lärcentra, CSN, Försäkringskassan samt den statliga lönegarantin vid konkurser.

Förstärkt stöd

När du har beviljats omställningsstöd och om du har särskilda behov till följd av sjukdom eller ohälsa kan du få ett förstärkt omställningsstöd med extra insatser. Målet med det förstärkta stödet är att du ska kunna söka nytt arbete, starta eget företag eller studera utifrån din arbetsförmåga.

Mer information om det förstärkta stödet

Det spelar ingen roll hur du har lämnat din anställning för att kunna få det förstärkta stödet. Det är ditt behov som är utgångspunkten. Du kan inte få stödet om du har en anställning.

Det är i samband med att du får omställningsstödet av Trygghetsfonden TSL som ditt eventuella behov av förstärkt stöd bedöms. Det är din omställningsrådgivare på Trygghetsfonden TSL som beslutar om ett eventuellt förstärkt stöd för dig.

Exempel på stödinsatser:

  • Hjälp av din jobbcoach med kontakt med myndigheter som till exempel Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, med din a-kassa och med andra relevanta organisationer.
  • Extra stöd av en aktör med specialistkompetens inom hälsoområdet, för stödsamtal med psykolog, hälsosamtal och vid behov arbetsförmågebedömning.
  • Karriär- och studievägledning vid bransch- och yrkesväxling.

Rehabiliteringsinsatser och behandling ingår inte i det förstärka stödet.

Påbörja längre utbildning

Kommer du fram till att du vill gå en längre utbildning kan du få vägledning i dina karriär- och studieval och ha rätt till ekonomiskt stöd under studierna. Det är ett stöd som Trygghesfonden TSL även erbjuder de som har en anställning.

Läs om karriärvägledning och utbildning

Lycka till!

Med omställningsstödet får du hjälp med att söka jobb, men du behöver också ta eget ansvar i ditt jobbsökande. Din jobbcoach kan komma med råd, dela med sig av sin erfarenhet och hjälpa dig att se möjligheter som du inte tänkt på själv. 

Vårt mål är att du som tar del av omställningsstödet ska få ett nytt jobb så fort som möjligt. Vi rekommenderar därför att du kommer i gång att söka jobb redan under din uppsägning.

Vi hjälper i genomsnitt 15 000 personer per år till ett nytt och oftast mer kvalificerat jobb.

10

Andra berättar om omställningsstödet

TSL Sara Eriksson Srgb DSC09979 1920X658

Andra berättar

Truckkortet blev lyftet för Sara

Nusret 9529 1920X1332

Andra berättar

Nusret fick nytt jobb – redan under uppsägningen

Peter H 1 1920X658

Andra berättar

50 år och nära att ge upp – men Peter fick nytt jobb