Ekonomiskt stöd (AGB)

Vem kan få avgångsbidrag?

Du måste ha fyllt 40 år senast sista anställningsdagen för att ha rätt till avgångsbidraget.

För att få bidrag behöver du ha jobbat i minst 50 månader under fem år på ett eller flera företag som har omställningsförsäkring, samt uppfylla ett antal andra villkor. 

Beloppet som du kan få i avgångsbidrag bestäms utifrån din ålder och arbetstid. För 2022 ligger beloppet mellan 37 885 kr och 55 100 kr.

Ansök om avgångsbidrag hos Afa Försäkring

Du ansöker själv om avgångsbidrag (AGB) hos Afa Försäkring och din arbetsgivare behöver skriva under ansökan innan den kan skickas in.