Vad ingår?

Här kan du läsa om vad som ingår i omställningsstödet.

 

Coachning till de uppsagda

Omställningsstödet ska hjälpa den som blivit uppsagd att snabbt hitta ett jobb eller starta eget. Stödet ges av en jobbcoach från en omställningsleverantör som TSL har tecknat ramavtal med. Stödet ska anpassas efter de individuella behov hos den som blivit uppsagd. Några delar som ingår är:  

  • Kartläggning av den uppsagdes kompetenser och kunskaper.
  • Stöd i att fundera över vilka jobb som den uppsagde bör söka.
  • Hjälp att skriva CV och jobbansökan och öva inför anställningsintervjuer.
  • Stöd med övriga kontakter som är viktiga när man blivit uppsagd; kontakt med Arbetsförmedlingen, CSN, Försäkringskassan till exempel.

Stödet innebär att varje person ska få individuella möten med sin jobbcoach. Innan den som blivit uppsagd bestämmer om hen vill delta i omställningsprogrammet, ska TSL:s omställningsrådgivare ha ett kartläggningsmöte och berätta om vad stödet innebär och identifiera vilka behov personen har.

Stödet ges som längst ett år efter sista anställningsdag och de flesta möten sker under den första tiden. Oftast är det bäst att komma igång med möten så fort som möjligt, gärna redan under uppsägningstiden.

 

Utbildning och validering

Utöver jobbcoachning kan vi erbjuda kortare yrkesinriktade utbildnings- och valideringsinsatser om detta ger deltagaren uppenbart förstärkta möjligheter att få jobb. Utbildning och validering är något som deltagaren och coachen diskuterar och ansöker om tillsammans. 

 

Omfördelning

Ersättningsbeloppet för varje person som blivit uppsagd varierar beroende på vilken insats som personen behöver. Beloppet går till omställningsleverantören i respektive omställningsprojekt som ska fördela pengarna så att de uppsagda som behöver mycket stöd ska få det och de som behöver mindre stöd får mindre.  

Om alla som blivit uppsagda behöver mycket stöd ska omställningsleverantören i respektive projekt ha sparat de extra resurserna som då behövs från ett tidigare projekt där de uppsagda inte behövde så mycket hjälp. Den här omfördelningen ställer stora krav på omställningsleverantörens och coachens goda omdöme.