Villkor

Här kan du läsa om villkoren för att ta del av omställningsstödet.

 

För de uppsagda

Omställningsstödet gäller för de anställda som:

  • Sägs upp på grund av arbetsbrist enligt LAS (Lag om anställningsskydd).
  • Är tillsvidareanställda.
  • Varit anställda i minst 12 månader sammanhängande innan sista anställningsdag vid ett eller flera företag som har omställningsförsäkring.
  • Har haft en anställning med arbetstid på minst 16 timmar i veckan i genomsnitt.

 

Den som blir uppsagd har rätt till stöd till och med 64 år och 11 månader.

Den som blir uppsagd behöver inte vara med i facket för att få omställningsstöd.

Den som blivit uppsagd kan inte få omställningsstöd om man samtidigt har en tvist med arbetsgivaren om uppsägningen.

 

För arbetsgivaren och facket

Omställningsstödet från TSL ingår i den omställningsförsäkring som Svenskt Näringsliv och LO har tecknat kollektivavtal om. Finns det ett kollektivavtal med ett LO-förbund på arbetsplatsen så ingår omställningsförsäkringen. För att försäkringen ska gälla så ska arbetsplatsen ha haft en omställningsförsäkring i minst tre månader innan uppsägning sker. Ansökan om omställningsstöd ska inkomma till TSL senast 12 månader från sista anställningsdag. 

Vilken trygghetsorganisation verksamheten tillhör styrs av det kollektivavtal som gäller på arbetsplatsen, här hittar du andra trygghetsorganisationer på den svenska arbetsmarknaden.

 

Vid konkurs

Omställningsförsäkringen gäller även om företaget har gått i konkurs. Både om företaget har gått i konkurs innan ansökan om omställningsstöd görs eller om företaget går i konkurs efter att ansökan gjorts. 

Om företaget går i konkurs innan ansökan gjorts ansöker den fackliga organisationen om omställningsstöd hos TSL.