Nätutbildning LO

LO har tillsammans med Trygghetsfonden TSL tagit fram nätutbildningen "Stöd för omställning" som handlar om omställningsstöd. Den vänder sig främst till förtroendevalda och ombudsmän men också medlemmar kan ha nytta av utbildningen. Den är även intressant för andra som vill veta mer om hur omställningsstödet fungerar. Tanken är att med hjälp av texter, filmer, övningar, illustrationer och animationer lära ut hur det nya omställningsstödet fungerar och vilken roll förtroendevalda och ombudsmän har i omställningsprocessen. 

https://natutbildning.lo.se/omstallningsstod

Alla filmer i nätutbildningen finns också på LOs Youtube-kanal.

Senast ändrad: 2018-02-28