Hur går det till?

Här kan du läsa om hur det går till att ansöka om omställningsstöd och om processen kring stödet.

 

Välja omställningsföretag

När uppsägningen är ett faktum ska arbetsgivaren och facket tillsammans bestämma vilket omställningsföretag som ska få i uppdrag att ge stödet till de som blivit uppsagda. Vi har samlat information om de omställningsföretag som TSL har samarbetsavtal med på sidan Jämför omställningsföretag. Där kan man jämföra hur många de har hjälp till jobb i tidigare projekt och hur nöjda arbetsgivarna, facket och de uppsagda varit med omställningsföretagets tjänster. 

 

Upphandling

Självklart ska ni välja det omställningsföretag som ni tror passar bäst för de som blivit uppsagda. Det är också viktigt att diskutera villkoren för stödet, inom ramen för det som ingår i omställningsförsäkringen, läs mer under Vad ingår? Här finns ett underlag med frågor att utgå från när ni diskuterar villkoren med omställningsföretaget, ladda ner Frågeunderlag.

LO och TSL har tillsammans tagit fram två nätutbildningar. En som ger vägledning i hur en bra upphandling av omställningsstöd går till och en som ger allmän kunskap om TSL. 

 

Uppdragsavtal

Det är det uppsägande företaget som tecknar uppdragsavtal tillsammans med omställningsföretaget. Det är viktigt att villkoren som fack, arbetsgivare och omställningsföretag kommit överens om vid upphandlingen finns nedtecknade som bilaga till avtalet. Vi har tagit fram ett förslag på hur uppdragsavtalet kan se ut, ladda ner Uppdragsavtal

 

Ansökan

Ansökan om omställningsstöd kan göras av det uppsägande företaget, den lokala fackliga organisationen eller av omställningsföretaget som valts. Ansökan görs via tsl.se, se Ansök om omställningsstöd.

Här kan du se ett flödesschema för vad som händer efter att en ansökan gjorts, ladda ner Flödesschema.

 

Deltagarförteckning

Omställningsföretaget skapar en deltagarförteckning som listar vilka personer som det söks omställningsstöd för. Deltagarförteckningen kan bara göras av omställningsföretaget via extranätet på tsl.se. Det är viktigt att arbetsgivaren och facket hjälper omställningsföretaget att få fram uppgifter till deltagarförteckningen och att de skriver under den.  

Det är först när underskriven deltagarförteckningen kommit in till TSL som anökan är komplett och TSL kan fatta beslut om den. TSL kan fatta beslut först åtta dagar efter det att ansökan inklusive deltagarförteckning kommit in till TSL eftersom det finns en preskriptionstid som vi måste invänta. Beslut meddelas via e-post i första hand. I e-postmeddelandet finns en länk till beslutet (utskriftsvänligt).

 

Preskriptionstid

Den som blivit uppsagd kan inte få omställningsstöd och samtidigt vara i konflikt med arbetsgivaren om uppsägningen. Därför förkortas preskriptionstiden för att överklaga uppsägningen till en vecka i och med att man ansöker om omställningsstöd. Det är arbetsgivarens ansvar att informera den som blivit uppsagd om det. På grund av preskriptionstiden väntar TSL med att fatta beslut om ansökan åtta dagar efter det att undertecknad deltagarförteckning kommit in till TSL.  

 

Personbilaga

Personbilaga undertecknas av den uppsagde vid det andra individuella mötet om man bestämt sig för att delta i omställningsprogrammet. Personbilagan skrivs endast under av den uppsagde. Omställningsföretaget scannar och mailar/skickar sedan personbilagan till TSL. Personbilagan är ett avtal mellan den uppsagde och TSL.

När TSL får in personbilagan kan omställningsföretaget sätta startdatum för den uppsagde.

 

Faktura

När den uppsagde haft två individuella möten med sin jobbcoach, skrivit på personbilagan och startdatum rapporterats till TSL, så har omställningsföretaget rätt att skicka en första faktura på halva ersättningsbeloppet plus moms. Om det är frågan om en person så blir det 11 000 kr plus moms.

Omställningsföretaget skickar fakturan till arbetsgivaren. Fakturan får bara vara på ersättningsbeloppet, omställningsföretaget får inte lägga på faktureringsavgift eller ränta. När arbetsgivaren har betalat fakturan så ersätter TSL arbetsgivaren inom en vecka, läs mer under rubriken ”Utbetalning” här nedan. 

Tidigast tre månader efter det andra individuella mötet med den uppsagde, eller om den uppsagde fått jobb eller på annat sätt är färdig med sitt omställningsprogram, kan omställningsföretaget fakturera resterande belopp.

 

Utbetalning

Vid TSL-omställning skickas fakturan från omställningsföretaget till arbetsgivaren. Som arbetsgivare betalar du fakturan och ansöker därefter om utbetalning från TSL. TSL ersätter då det belopp du betalat till omställningsföretaget exklusive moms. Alla momspliktiga företag har sedan möjlighet att kvitta momsen mot utgående moms. I det undantagsfall då en arbetsgivare inte har möjlighet att kvitta moms täcker TSL också momskostnaden. Det är viktigt att ni meddelar TSL om detta i samband med begäran om utbetalning.

Arbetsgivaren ska alltså skicka in en begäran om utbetalning till TSL, här kan man ladda ner den blanketten, Begäran om utbetalning. På denna begäran ska det framgå vilket konto-, bankgiro- eller plusgirounummer som TSL ska sätta in beloppet på. Även en kopia på fakturan från omställningsföretaget och ett verifikat på genomförd betalning måste bifogas. Det räcker inte att verifikatet är från det egna bokföringssystemet.

Från att TSL erhållit en komplett begäran om utbetalning ska företaget normalt ha sina pengar på företagets konto efterkommande vardag.

Om du som arbetsgivare har svårt att ligga ute med beloppet har du rätt att begära delbetalning. Omställningsföretaget får då dela upp fakturan i mindre belopp.

 

Återrapportering

Omställningsföretaget har ett ansvar att löpande rapportera till arbetsgivare och fack om hur arbetet med de uppsagda går. I större projekt görs detta genom styrgruppsmöten. I mindre projekt kan återraportering ske via mail eller per telefon. I uppdragsavtalet som skrivs med omställningsföretaget bör det stå hur man har kommit överens om att återrapportera.