Hur går det till?

Här kan du läsa om hur det går till att ansöka om omställningsstöd och om processen kring stödet.

 

Ansökan

Ansökan om omställningsstöd ska göras av det uppsägande företaget och den lokala fackliga organisationen. Ansökan görs via tsl.se, se Ansök om omställningsstöd.

Såhär ser omställningsprocessen ut efter att en ansökan gjorts.

 

Deltagarförteckning

Elektronisk signatur

I ansökan till TSL anmäls alla uppsagda som är berättigade till stöd. När TSL fått in den så skickas en elektronisk deltagarförteckning som listar de personer som det söks omställningsstöd för. Deltagarförteckningen signeras av de som förhandlat om uppsägning på företaget och fackförbundet.

  • För användaren = avtalet skickas, användaren signerar och får en kopia.
  • Juridisk bindning = förklaring  vad användaren skriver under.
  • Identifiering = undvika förfalskning. e-postadress. (skärmbild tas med tidsangivelse = bevis och spårbarhet, t ex e-postadress, telefonnummer, IP-adress).
 

Preskriptionstid

Den som blivit uppsagd kan inte få omställningsstöd och samtidigt vara i konflikt med arbetsgivaren om uppsägningen. Därför förkortas preskriptionstiden för att överklaga uppsägningen till en vecka i och med att man ansöker om omställningsstöd. Det är arbetsgivarens ansvar att informera den som blivit uppsagd om det. På grund av preskriptionstiden väntar TSL med att fatta beslut om ansökan åtta dagar efter det att undertecknad deltagarförteckning kommit in till TSL.  

 

Personbilaga

Personbilaga undertecknas av den uppsagde om man bestämt sig för att delta i omställningsprogrammet. Personbilagan skrivs endast under av den uppsagde. Personbilagan är ett avtal mellan den uppsagde och TSL. När TSL får in personbilagan kan omställningsföretaget sätta startdatum för den uppsagde.

 

Återrapportering

TSL har ett ansvar att löpande rapportera till arbetsgivare och fack om hur arbetet med de uppsagda går. I större projekt görs detta genom styrgruppsmöten. I mindre projekt kan återraportering ske via e-post eller per telefon.