Etik och krav i upphandlingen

God affärsetik är extra viktigt när det gäller införsäljning och upphandling av omställningsstöd. Det handlar om att agera med hänsyn till de som blivit av med sitt jobb och med ansvar för att inte utnyttja omställningsförsäkringen till annat än den är tänkt att fungera.

Införsäljning

TSL har tagit fram en policy för vad som är tillåtet när omställningsföretag säljer in sina tjänster till fack och arbetsgivare. Policyn ställer högre krav än vad lagstiftningen gör och bryter man mot policyn kan det vara grund för TSL att säga upp samarbetsavtalet med omställningsföretaget.

  • Det är tillåtet att bjuda på lunch och att ge en enklare gåva, chokladask, fikabröd och liknande. Värdet får inte överstiga det som Skatteverket anger är avdragsgillt (180 kr feb 2014). Det ska ske öppet, vid enstaka tillfällen och i ett yrkesrelevant sammanhang.
  • Det är tillåtet att bjuda in till seminarium, workshop och i samband med det till exempel bjuda på frukost, lunch eller annan förtäring. Det ska vara yrkesrelevant sammanhang, ske öppet och vid enstaka tillfällen.
  • Det är inte tillåtet att kombinera möten med nöjes- eller idrottsevenemang eller på annat sätt bjuda på evenemang eller påkostade gåvor.

Läs hela TSL:s policy för kontakter mellan omställningsföretag, fack och arbetsgivare.

Upphandling

Som facklig representant och som arbetsgivare vill man få ut så mycket som möjligt ur omställningsförsäkringen för de som blivit uppsagda. Det är bra att ställa hårda krav på omställningsföretagen men gränserna för vad som faktiskt ingår måste respekteras, annars urholkas omställningsförsäkringen. Omställningsföretagen kan dessutom bli av med sitt samarbetsavtal om de inte följer villkoren för försäkringen.

Viktigt att komma ihåg vid upphandlingen:

  • Omställningsstödet omfattar bara tillsvidareanställda. Det är inte tillåtet att ta med ”friåkare” det vill säga visstidsanställa eller uppsagda som på annat sätt inte uppfyller villkoren, läs mer under Villkor.
  • Uppsägningen ska vara på grund av arbetsbrist. Uppsägningar på annan grund kan inte hanteras av omställningsförsäkringen, läs mer under Villkor.
  • Det är fel att kräva att omställningsföretaget ska avsätta pengar i en generell ”utbildningspott”. Om omställningsstödet ska användas till utbildning istället för till coachning ska det vara individuellt motiverat och man ska kunna visa på att utbildningen leder till ett konkret jobb, läs mer under Vad ingår?

Senast ändrad: 2015-11-20