Vad ingår?

Här kan du läsa om vad som ingår i omställningsstödet.

 

Coachning till de uppsagda

Omställningsstödet ska hjälpa den som blivit uppsagd att snabbt hitta ett jobb eller starta eget. Stödet ges av en jobbcoach från en omställningsleverantör som TSL har tecknat ramavtal med. Stödet ska anpassas efter de individuella behov hos den som blivit uppsagd. Här kan du ladda ner en broschyr som vänder sig till de anställda som omfattas av uppsägning. Några delar som ingår är:  

  • Kartläggning av den uppsagdes kompetenser och kunskaper
  • Stöd i  jobbsökandet
  • Hjälp att skriva CV och jobbansökan samt öva inför anställningsintervjuer
  • Stöd med övriga kontakter som är viktiga när man blivit uppsagd; kontakt med Arbetsförmedlingen, CSN, Försäkringskassan till exempel

Stödet innebär att varje person ska få individuella möten med sin jobbcoach. Innan den som blivit uppsagd bestämmer om hen vill delta i omställningsprogrammet, ska TSL:s omställningsrådgivare ha ett kartläggningsmöte för att berätta om vad stödet innebär och ta reda på vilka behov personen har.

Stödet ges som längst ett år efter sista anställningsdag och de flesta möten sker under den första tiden. Oftast är det bäst att komma igång med möten så fort som möjligt, gärna redan under uppsägningstiden.

 

Utbildning och validering

Utöver jobbcoachning kan vi erbjuda kortare yrkesinriktade utbildnings- och valideringsinsatser om detta ger deltagaren uppenbart förstärkta möjligheter att få jobb. Utbildning och validering är något som deltagaren och coachen diskuterar och ansöker om tillsammans.