Roller och ansvar

Här kan du läsa om roller och ansvar hos de olika aktörerna som är inblandade i omställning. Läs mer om processen under "Hur går det till?"

 

Trygghetsfonden TSL

Trygghetsfonden TSL hjälper i genomsnitt 15 000 människor per år till ett nytt och oftast mer kvalificerat jobb. Vårt arbete innebär också att arbetsgivare får tillgång till rätt kompetens. 

Vi följer upp hur det gått för deltagaren och hur nöjd personen är med sitt omställningsprogram. Det gör vi via enkäter som mailas till deltagaren, till facket och till arbetsgivaren. Det är viktigt att du svarar på enkäten för att vi ska kunna hålla hög kvalitet på omställningsstödet. Ditt svar är alltid anonymt. TSL gör också stickprovskontroller och besök ute i projekten för att kontrollera kvaliteten.

 

Arbetsgivaren

Arbetsgivaren (och facket) ska se till att alla anställda som omfattas av villkoren ges möjlighet till omställningsstöd. Alla anställda har rätt till stödet oavsett om man är ansluten till facket eller inte.

Arbetsgivaren ska också informera de uppsagda om att preskriptionstiden för ogiltighetstalan eller skadeståndsanspråk med anledning av uppsägningen förkortas till en vecka när de ansöker om omställningsstöd.

Det är bra om den som blivit uppsagd kan få börja sitt omställningsprogram redan under uppsägningstiden.

Det är också viktigt att arbetsgivaren tar del av återrapporteringen från TSL och att de svarar på de kvalitetsenkäter som TSL skickar ut per e-post.

 

Facket

Facket (och företaget) har till uppgift att informera alla på arbetsplatsen om omställningsstödet och det är facket tillsammans med arbetsgivaren som ansöker om stödet hos TSL. Att ta del av återrapporteringen från TSL och att svara på de kvalitetsenkäter som TSL skickar ut per e-post, är också uppgifter som ligger på den fackliga representanten. 

 

Den uppsagde

Den som blivit uppsagd har som ansvar att delta aktivt i omställningsprogrammet. Omställningsföretaget ger stöd och bidrar med råd och tips men de har inga konkreta jobberbjudanden att förmedla.

 

Omställningsleverantören

TSL har tecknat ramavtal med ett antal omställningsleverantörer runt om i Sverige. Omställningsleverantörerna är ansvariga för att genomföra omställningsprogram på ett professionellt sätt och vara anpassat till dig. Läs mer under: Vad ingår?