Hur går det till?

Här kan du läsa om hur det går till att ansöka om omställningsstöd och processen kring stödet.

 

Ansökan

Ansökan om omställningsstöd ska göras av företaget som säger upp personal och den lokala fackliga organisationen. Ansökan görs via TSL:s hemsida, www.tsl.se, se Ansök om omställningsstöd. Så här ser omställningsprocessen ut.

 

Deltagarförteckning

I ansökan till TSL anmäler ni alla uppsagda som är berättigade till stöd. När vi fått in ansökan skickas en elektronisk deltagarförteckning som listar de personer som ni söker omställningsstöd för. Deltagarförteckningen skrivs under av de som förhandlat om uppsägning på företaget och fackförbundet. 

  • För användaren = avtalet skickas, användaren skriver under och får en kopia
  • Juridisk bindning = förklaring vad användaren skriver under
  • Identifiering = undvika förfalskning. e-postadress. (skärmbild tas med tidsangivelse = bevis och spårbarhet, till exempel e-postadress, telefonnummer, IP-adress)
 

Preskriptionstid

Den som blivit uppsagd kan inte få omställningsstöd och samtidigt vara i konflikt med arbetsgivaren om uppsägningen. Därför förkortas preskriptionstiden för att överklaga uppsägningen till en vecka istället för två (enligt LAS) I och med att man ansöker om omställningsstöd. Det är arbetsgivarens ansvar att informera den som blivit uppsagd om det. På grund av preskriptionstiden väntar TSL med att fatta beslut om ansökan åtta dagar efter det att undertecknad deltagarförteckning kommit in till TSL.

 

Personbilaga

Personbilaga undertecknas av den uppsagde när man bestämt sig för att delta i omställningsprogrammet. Personbilagan skrivs endast under av den uppsagde. Personbilagan är ett avtal mellan den uppsagde och TSL. När TSL får in personbilagan kan omställningsföretaget sätta startdatum för den uppsagde.

 

Återrapportering

TSL har ett ansvar att löpande rapportera till arbetsgivare och fack om hur arbetet med de uppsagda går. I större projekt görs detta genom styrgruppsmöten. I mindre projekt kan återraportering ske via e-post eller per telefon.