Frågor och svar

Här har vi samlat svar på ett urval av vanliga frågor som vi brukar få från företag och fack. Du kan också ladda ner en broschyr om TSL här.

Vårt företag har varslat anställda om uppsägning på grund av arbetsbrist. När kan vi ansöka om omställningsstöd hos TSL? 
Ansökan kan göras och dateras tidigast datum för uppsägning. Ansökan görs via TSL:s hemsida, se Ansök om omställningsstöd.

Vem omfattas av omställningsförsäkringen?
Företaget ska ha kollektivavtal. För att en uppsagd ska omfattas av omställningsförsäkringen krävs att uppsägningen beror på arbetsbrist, att personen har en tillsvidareanställning och en sammanhängande anställning på minst ett år. "Kvalifikationstiden" kan ha skett hos en eller flera arbetsgivare och arbetstiden ska ha varit minst 16 timmar per vecka. Den som blir uppsagd behöver inte vara fackligt ansluten för att få tillgång till omställningsstöd. Läs mer under Villkor.

Efter hur lång tid går det att söka omställningsstöd? 
Ansökan om omställningsstöd ska ha inkommit till TSL senast ett år efter sista anställningsdag.

Vad gäller vid en uppsägning där de uppsagda finns på två eller flera arbetsställen?
Det ska då göras separata ansökningar till TSL för varje arbetsställe.

Vilket fackförbund ska anges i ansökan?
Det fack som har tecknat kollektivavtal på arbetsplatsen.

Vilken leverantör av omställningsstöd kan vi använda?
Ni kan använda någon av de många omställningsföretag som TSL har samarbetsavtal  med. Det går att jämföra dem utifrån hur väl de har lyckats i tidigare projekt se Jämför omställningsföretag. Om ni inte hittar något företag där så finns det en möjlighet att välja ett annat företag som TSL inte har samarbetsavtal med. Det tar då lite längre tid eftersom TSL måste informera dem om systemet och teckna samarbetsavtal med dem, se information om hur det går till att bli omställningsföretag.

Vem bestämmer vilket omställningsföretag vi ska använda?
Det uppsägande företaget och lokal facklig organisation beslutar tillsammans vilket omställningsföretag som ska användas. Ni ska välja det omställningsföretag som ni tror passar bäst för den eller de som blivit uppsagda. Läs mer under Hur går det till?

Vårt företag har gått i konkurs. Hur går ansökan till då?
Vid konkurs ansöker det lokala facket om omställningsstöd hos TSL och väljer också omställningsföretag samt tecknar uppdragsavtal med dem. Fakturan från omställningsföretaget granskas och godkänns av facket som sedan skickar den vidare till TSL som betalar omställningsföretaget.Den fackliga organisationen ska aldrig själva betala fakturan. Läs mer under under Villkoren vid konkurs.

Vårt företag har svårt att ligga ute med omställningsbeloppet – går det att dela upp fakturan?
Ja, omställningsföretaget kan dela upp fakturan i fyra delar för att underlätta för er. Det är något som ni kan komma överens om och skriva in i uppdragssavtalet med omställningsföretaget. Om omställningsföretaget har delat upp fakturan så kan TSL delutbetala beviljat belopp efter sedvanlig redovisning av företaget.

Vårt företag är inte momspliktigt. Varför har vi inte fått betalt för momsen som är en kostnad för oss? 
Kontakta TSL så ersätter vi er även för momskostnaden.

Arbetsställe, vad är det?
Här frågar vi efter hur många personer som arbetar på just den arbetsplats där uppsägningen har skett. Ett företag som gör en uppsägning kan ju exempelvis ha verksamhet på mer än en ort.

Kan man beviljas omställningsstöd om man säger upp anställda från del av tjänst?
Ja.

Vad gäller vid uppsägning av föräldralediga?
Uppsägning av föräldralediga fungerar som en vanlig uppsägning.  Dock börjar uppsägningstiden löpa först i samband med att personen återgått till arbetet. Den anställde kan påbörja sitt omställningsprogram under föräldraledigheten. Preskriptionsreglerna påverkas inte av att uppsägningstiden börjar löpa senare.

Kan en anställd få omställningsstöd flera gånger?
Ja. Villkoret är att den anställde har haft en sammanhängande anställning under en 12 månaders period efter att denne utnyttjat stödet första gången.  

Senast ändrad: 2014-05-02