Ärenden före 1 nov 2017

Informationen på den här sidan gäller för ärenden kopplade till TSL:s gamla verksamhetsmodell som avslutades den 1 november 2017.

Om du som arbetsgivare har fått en faktura från ett omställningsföretag avseende omställningsstöd som är beviljat före 1 november 2017 så ersätter vi dig under förutsättning att du inte fått fakturan ersatt tidigare. Vi behöver följande underlag för att betala ut ersättningen:

  • kopia av betald faktura
  • namn på de personer som påbörjat omställning, om det inte framgår av fakturan
  • verifikation från bank eller giro som styrker att betalning av fakturan är genomförd. Dokumentet ska vara daterad efter betaldatum. Utskrift från det egna bokföringssystemet godtas inte

Mejla underlagen till faktura@tsl.se.

Senast ändrad: 2017-11-03