Rehabilitering

Om den som ska genomgå rehabiliteringen är arbets­lös kan ersättning betalas med upp till 75 procent av kostnaden men högst 37 500 kronor, resten av kostnaderna förutsätts att arbetsgivaren, Arbetsförmedlingen eller annan står för.

Den anställde måste omfattas av avtalsgruppsjukförsäkringen, AGS eller av efterskydd i försäkringen. Det ska finnas ett styrkt rehabiliteringsbehov och en plan för återgång i arbete.

Ansökan kan antingen skickas in av arbetsgivaren, Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen. I ansökan framgår vilka handlingar som behöver bifogas.

 
Läs mer om  AGS-fonden.

Senast ändrad: 2015-02-19