Statistik

Här kan du se statistik för TSL:s verksamhet. Statistiken uppdateras varje månad.

 

Om statistiken

På denna sida hittar du TSL:s publika statistik. Här finns information om de som blivit beviljade omställningsstöd och hur det gått för dem. Här finns också information om hur de olika intressenterna uppfattar omställningsstödet, och om hur marknaden fördelar sig mellan de olika omställningsföretagen. 

TSL tror på öppenhet. Om du har frågor om statistiken, eller önskemål om statistik som inte presenteras här, ta kontakt med analysansvarig, Carl Högfeldt. Kontaktuppgifter hittar du under medarbetare.

 

Beviljade omställningsstöd

 

Resultat av omställningsstödet

Statistiken nedan visar resultatet för de deltagare som avslutat sina omställningsprogram hos något av omställningsföretagen. Omställningsföretagen rapporterar resultatet för ett omställningsprogram den månad deltagaren lämnade programmet, dock senast 12 månader efter sista anställningsdag på det arbete deltagaren blev uppsagd från. Statistiken uppdateras den fjärde arbetsdagen efter varje månadsskifte.

Statistiken uppdaterades den 11 september.

Resultat, månadsvis (PDF)

Tid i program och tid i arbetslöshet (medianvärden) (PDF)

Resultat för samtliga omställningsföretag (XLS)

Resultat för omställningsföretag som avslutat minst 100 deltagare (PDF)

Resultat per åldersgrupp (PDF)

Resultat efter kön (PDF)

Resultat per fackförbund (PDF)

Resultat per abetsgivarförbund (de med flest avslutade deltagare) (PDF)

Resultat per län (PDF)

 

Attityder till omställningsstöd

TSL genomför varje månad undersökningar till deltagarna, och till representanter för de företag och fack som ansökt om stöd hos TSL. Statistiken nedan visar resultatet av dessa undersökningar för hela TSL. Hur uppfattningarna om stödet ser ut för de enskilda omställningsföretagen kan du se på sidan Jämför omställningsföretag.

Svaren på frågorna ges på en skala från ett till tio, där ett betyder mycket missnöjd och tio mycket nöjd. TSL har sedan valt att räkna de som svarat 1-4 som missnöjda, 5-6 som neutrala, och 7-10 som nöjda.

Statistiken uppdateras i början av varje månad.

Statistiken uppdaterades 11 september.

Deltagarnas uppfattning om omställningsstödet (PDF)

Företagens och fackens uppfattningar om omställningsstödet (PDF)

 

Marknaden