Styrelse

TSL:s verksamhet leds av en styrelse med lika representation från Svenskt Näringsliv och LO. Det finns tre ledamöter från vardera part och lika många suppleanter. 

Svenskt Näringsliv representeras i styrelsen av följande ledamöter och suppleanter:

Peter Jeppsson, Svenskt Näringsliv, ordförande i TSL
Anders Weihe, Teknikföretagen
Anna-Karin Hatt, Almega
Anders Norberg, Transportföretagen
Ulrika Egerlid Schotte, EnergiFöretagens Arbetsgivareförening, (EFA)
Pär Andersson, Svenskt Näringsliv

Läs mer om Svenskt Näringsliv.

LO representeras i styrelsen av följande ledamöter och suppleanter:

Veli-Pekka Säikkälä, IF Metall, vice ordförande i TSL
Roger Andersson, LO
Susanna Gideonsson, Handelsanställdas förbund
Patrik Östberg, Byggnadsarbetareförbundet
Jolan Wennberg, Livsmedelsarbetareförbundet
Ulrika Vedin, LO

Läs mer om LO 

Senast ändrad: 2016-03-29