Begäran om utbetalning och andra dokument

Här kan du hämta mallar för utbetalning, uppdragsavtal, frågeunderlag vid upphandling och andra dokument som anger ramarna för omställningsstödet. Vill du göra en ansökan gå till Ansök om omställningsstöd.

Begäran om utbetalning, gäller endast för arbetsgivare

Bidraget för omställningsstödet betalas ut i efterskott till arbetsgivaren mot verifikation att de betalat fakturan från omställningsföretaget.

Beloppet per person är 22 000 kr exkl moms för ansökningar som är skapade fr o m den 1 april 2014 (innan det datumet 20 000 kr). Momsen drar arbetsgivaren av själv i sin verksamhet. 

Begäran utbetalning av bidrag, gäller endast för fackförbund vid konkurs

Fakturan från omställningsföretaget granskas och godkänns av facket som sedan ger TSL i uppdrag att betala omställningsföretaget direkt.

Upphandling och uppdrag

TSL har tagit fram en mall för uppdragsavtal mellan arbetsgivaren och omställningsföretaget. Mallen ska ses som ett hjälpmedel. Här kan du också ladda ner ett frågeunderlag att utgå från när arbetsgivaren, facket och omställningsföretaget diskuterar och förhandlar villkoren.

Ramar för samarbetet

Här kan du ladda ner ett flödesschema över hur ansökan och omställning går till i TSL-systemet, samarbetsavtalet som tecknas mellan TSL och omställningsföretagen och TSL:s etikpolicy för omställningsföretagens kontakter med företag och fack. Här kan du läsa mer om hur det går till att bli omställningsföretag i TSL-systemet.

Senast ändrad: 2014-04-29